Egy ígéretes filmes derékba tört pályája

2018. augusztus 10. 8:41
Nyolcvan évvel ezelőtt 28 évesen lett repülőszerencsétlenség áldozata Zombori Vilmos, aki fiatal kora ellenére már komoly eredményeket ért el a…

Szita, szélrosta és hombár

2018. augusztus 9. 11:14
A cséplés után pedig áldomást ittak az emberek, és egy nyugodalmasabb időszak következett egészen a sarjú kaszálásáig. Azért persze még…

Sopronban került a fejére a Szent Korona

2018. augusztus 8. 12:13
III. Ferdinándnak húsz év uralkodás adatott, és ez elég volt arra, hogy véget vessen a három éve tomboló erőszaknak Európában.…

Öreg kacor

2018. augusztus 7. 11:09
Amit itt látunk, az egy öreg kacor, rozsdás is rendesen, de boldogult ifjúkorában jól szolgálhatta a gazdáját. Méretéből adódóan talán…

Árulás és bor okozta a vár vesztét

2018. augusztus 6. 12:04
Fülek várát pedig csellel vette meg a török. Pontosabban kellett hozzá egy kém és az, hogy kapitánya elutazzon. Így aztán…

Nyomtatás, cséplés, kombájn

2018. augusztus 3. 11:51
Az aratás, a szó szoros értelmében a gabona levágása és kévékbe kötése után jött a cséplés nem kevésbé embert próbáló…

Fejedelmi széket eredményezett a gyűlölet

2018. augusztus 2. 11:26
Rákóczi György hatalomra kerülésében a gyűlöletnek is nagy szerepe volt, hiszen Brandenburgi Katalin választhatott közte és a volt férje által…

Csizmasártalanító kézikészülék

2018. augusztus 1. 8:05
Sártengerré vált Magyarország még száz esztendővel ezelőtt is, amikor megjöttek az őszi esők, vagy éppen elolvadt a hó. De bármekkora…

Kommunista módszerekkel kizsarolt lemondólevelek

2018. július 31. 12:56
Éppen 70 esztendeje annak, hogy Tildy Zoltán köztársasági elnök aláírt két Rákosi Mátyás által megfogalmazott levelet, és ezzel lemondott címéről.…

A vár, amelynek többször is kereket oldott az őrsége

2018. július 30. 12:34
Somoskő váráról azt is lehet tudni, hogy mind a magyar, mind pedig a török őrsége egyszerűen meglépett, mikor ostromlók tünedeztek…

Embert próbáló aratás

2018. július 17. 11:12
A nyár derekának, július elejének legnagyobb paraszti munkája az aratás volt. Ezen múlott szó szerint is az élet, a család…

Miklós cár azonnal meghalt, a lányokat puskatussal verték agyon

2018. július 16. 13:08
Száz éve annak, hogy Jekatyerinburgban, az Ipatyev-ház pincéjében a bolsevikok lemészárolták az orosz cári családot. Száz éve keresik e gaztett…

A bibliás őrálló útja a hatalomba

2018. július 12. 12:32
II. Ferdinánd uralkodásának ideje részben lefedi a két talán legjelentősebb erdélyi fejedelem országlását is. Mert Bethlen Gábor, és az utána…

Robbanó port rejtő körte

2018. július 11. 11:02
Épp a „lelke”, az adagolója hiányzik ennek a lőportartónak, ami még talán a 20. század elején is használatban volt. Mert…

Ahol véget ért a széna útja

2018. július 10. 12:13
A széna útját követve eljutottunk a múlt századi parasztportára, ami a szárított takarmány utolsó állomása volt. Itt tárolták, itt, az…

Vár királynéi kelengyéből

2018. július 9. 11:53
Ha híres magyar várakról esik szó, Visegrád vára mindenképpen az első ötben benne van. És meg is érdemli ezt az…

A protestánsok ostora

2018. július 6. 11:34
Miközben II. Mátyás királyunk feleségével együtt átadta magát a kulináris élvezeteknek a család, mármint a Habsburgok, no és a pápa…

Készítette a knittfeldi Emaillierwerke

2018. július 4. 11:27
A kulacsok pedig a modern háborúk fogyóeszközei voltak; kiürülvén sokszor haszontalan tárgyakká váltak, roham, vagy menekülés esetén pedig csak akadályoztak…

A kaszálótól a kazalig, pajtáig, padlásig

2018. július 3. 11:36
A széna útja a kaszálótól a paraszti portáig vezetett, majd pedig szép apránként az állatok, jellemzően a tehenek és a…

A Sarlós Boldogasszony

2018. július 2. 12:15
Az éves Mária ünnepek sorában a második, mi magyarok július másodikán ünnepeljük. Mint a jelző is mutatja, az aratáshoz kapcsolódó…