Felhasználási feltételek

Jelen honlapon megjelenített információkat, dokumentumokat, vagy más írott anyagokat a Forum Hungaricum Nonprofit Zrt. kizárólag tájékoztatás céljából teszi közzé.

A Forum Hungaricum Nonprofit Zrt. weboldalának böngészése ráutaló magatartásnak minősül arra vonatkozóan, hogy a felhasználó elfogadja az alábbi feltételeket. A Forum Hungaricum Nonprofit Zrt. a jelen kiszolgálón (továbbiakban kiszolgáló) megjelenő dokumentumok (továbbiakban oldalak) használatának jogát csak azzal engedélyezi, hogy a felhasználó tudomásul veszi:

  • Az e kiszolgálón megtalálható oldalak kizárólag az ismeretszerzés megvalósíthatóságát szolgálják.
  • Az e kiszolgálón található oldalakat a felhasználó nem jogosult módosítani, újra előállítani vagy kereskedelmi célzattal felhasználni.
  • Minden engedély nélküli használat szerzői jogi, büntetőjogi és polgári jogi következményekkel jár.

A jelen webhely elemeit a szerzői jogi és más törvények külön védik, amelyeknek értelmében a webhely elemei sem egészükben, sem részben nem másolhatók. A jelen webhely egyetlen logója, grafikája, hangja vagy képe nem másolható és nem továbbítható a Forum Hungaricum Nonprofit Zrt. írásbeli engedélye nélkül.

A honlap eredeti tartalma, illetve oldalainak bármilyen alkotóeleme (szöveg, kép, hang, videó, animáció stb.) szerzői jogvédelem alá esik, csak előzetes írásbeli engedéllyel használható fel.

Nem kell engedély az idézéshez. Az idézésnek azonban meg kell felelnie a vonatkozó törvények paragrafusainak.

Tilos jelen webhely tartalmát akár nyílt, akár zárt adatbázisba lementeni, továbbá a tartalmát kereskedelmi célra felhasználni, vagy azt terjeszteni. A honlap tartalmi és formai alkotórészei közlési engedély esetén sem változtathatók meg és nem használhatók fel a honlap tartalmától eltérő célra. A Forum Hungaricum Nonprofit Zrt. engedélye nélkül az oldalak bármely alkotóeleme (együtt és külön-külön is) online vagy nyomtatott reprodukálása nyilvános közzététel céljából tilos.

A Forum Hungaricum Nonprofit Zrt. fenntartja a jogot, hogy honlapját bármikor módosítsa, vagy átdolgozza, illetve elérhetőségét korlátozza, megszüntesse. AForum Hungaricum Nonprofit Zrt. nem garantálja, a weboldalakhoz való hozzáférés folyamatosságát, illetve hibamentességét. A Forum Hungaricum Nonprofit Zrt. kizárja felelősségét a honlapon található linkkel kapcsolt honlapok tartalmáért, illetve megbízhatóságáért.

A Forum Hungaricum Nonprofit Zrt. nem vállal semmilyen felelősséget az ezen a kiszolgálón megjelentetett oldalakon található információk, grafikák, ábrák, képek, illetve szoftver bármilyen célra való alkalmasságát illetően. Minden dokumentumot, grafikát, ábrát, képet a jelen állapotában, minden szavatosság nélkül helyezünk el, és azok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. AForum Hungaricum Nonprofit Zrt. nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen, közvetett, véletlen, különleges vagy bármilyen más kárért (korlátozás nélkül beleértve az elmaradt hasznot, az üzletmenet megszakadásával vagy az üzleti információ elvesztésével és adatvesztéssel kapcsolatos károkat).

Legfrissebb cikkek

2024. május 17. 22:07
A telefonos kisasszonyok

2024. április 11. 12:48
FINISSZÁZS a Kiscelli Múzeumban

Legfrissebb kiállítások

2023. február 6. 10:05
Vizitkártyák díszes hátlapjai