A paraszti kultúra családzsánere


- 2022. november 11., 10:25

Aktuális kiállításunk témája a család mint néprajzi fogalom; kik alkottak családot, hogyan viszonyultak egymáshoz a rokonok, kinek milyen jog- és feladatköre volt egykoron. Különös összehasonlítani napjaink családmodelljével és szokásaival, főként, hogy még száz esztendeje is a maiaktól gyökeresen eltérő hagyományok alkották a mindennapok normáit, például a nők szerepével kapcsolatban.

A család – néprajzi szempontból – a legkisebb társadalmi egység, tagjait vérségi és házassági kapcsolat fűzi össze. Eredetileg patriarchális rendszerű, azaz a rangidős férfi, a családfő rendelkezett a család ügyeiben és a vagyon felett. Létezik kis és nagy attól függően, hány generáció él egy fedél alatt, de a család kifejezés leggyakrabban a kiscsaládot jelöli, amely a szülők és a gyermekek közösségét jelenti.

Rekordok a MaNDA adatbázisából

Több melléklettel a publikáció teljes szövege a MaNDA adatbázisában található: A paraszti kultúra családzsánere

MaNDA adatbázis

A magyarországi múzeumok, könyvtárak, levéltárak, magángyűjtemények, civil szervezetek, kulturális- és oktatási profilú intézmények digitalizált kulturális javait egy közös felületen publikáló, nyilvános online gyűjtemény. Az adatbázisnak célja a digitalizált értékek gyűjtése, rendszerezése, és a szerzői jog keretei között a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tétele.