Az 1900-as évek eleje a Gömöri Múzeum képein


- 2020. május 22., 3:42

Legyen szó akár munkáról, akár kikapcsolódásról, 100 éve az élet Magyarországon igencsak más volt, mint manapság. Igaz, vannak hasonlóságok is. E heti virtuális kiállításunkban a Gömöri Múzeum archív gyűjteményének képei nyomán, korabeli sajtócikkek segítségével, mai szemmel vizsgálva idézzük fel a századelő világát, különös tekintettel különféle tevékenységekre: a munkától és hivatástól kezdve a kikapcsolódáson át a hobbiig.

A munka és a szórakozás közötti határvonal néha elmosódhat, ha az ember azzal foglalkozik, amit igazán szeret, de a munkaként végzett hobbi csak abban az esetben ideális, ha meg is tudunk élni belőle! Így volt ez Liliomék esetében is:  „Gyöngyné (…) a dúsan termő kis kertjében kereste meg kenyerét: liliom és rózsatermeléssel. Egyetlen leánya, a tizenhat éves Vera is már jócskán segítette munkájában. Poetikus foglalkozásuk szinte rányomta bélyegét arcukra is. Vera arca oly hamvas, üde volt, hogy vetekedett liliomjaival. Sőt anyja arca sem akart megöregedni. El is nevezték a faluban Lilioméknak. Gyönyörűség volt benézni kertjükbe úgy június dereka táján. Valóságos liliomerdő bólogatott onnan felénk. Udvarukból pedig a legszebb piros és sárgarózsák kacagtak kifelé a kerítésen. Mikor aztán teljes pompában voltak a rózsák és liliomok: leszedte a faluban lakó patikus és illatszereket főzött belőlük. Ezek az illatszerek aztán bejárták a nagyvárosok fényes illatszerüzleteit.” – Felsőbányai Hírlap, 1903

Rekordok a MaNDA adatbázisából

Több melléklettel a publikáció teljes szövege a MaNDA adatbázisában található: Az 1900-as évek eleje a Gömöri Múzeum képein

MaNDA adatbázis

A magyarországi múzeumok, könyvtárak, levéltárak, magángyűjtemények, civil szervezetek, kulturális- és oktatási profilú intézmények digitalizált kulturális javait egy közös felületen publikáló, nyilvános online gyűjtemény. Az adatbázisnak célja a digitalizált értékek gyűjtése, rendszerezése, és a szerzői jog keretei között a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tétele.