Az absztrakt művészet vonzereje, szentségtörése és szerepe az élethű virtuális valóság létrehozásában


- 2019. január 11., 2:15

Egy (az anekdoták szerint gyakran részegen) fröcskölő művész egyedi művészeti irányzatot alkotva leutánoz valamit a természet bonyolult matematikára épülő mintázataiból. Rajongást és gyűlöletet egyaránt kiváltó művei ugyanakkor megismételhetetlennek tűnnek, egészen addig, míg egy fizikus meg nem fejti a rejtélyt. Hogyan lehet a fraktálmatematika az absztrakt művészet rejtett kódja? És hogyan járult hozzá az élethű virtuális valóság létrehozásához? E heti kiállításunkban többek között ezekre a kérdésekre keressük a választ, amelyhez magyar festők alkotásaiból, és főként a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum gyűjteményéből válogattunk.

Habár mindig is voltak olyanok – például Hitler – akik gyűlölték, szentségtörésnek, elfajzottnak, kaotikusnak, vagy kifejezéstelennek bélyegezték az absztrakt ábrázolást, ugyanakkor rajongói is akadtak szép számmal. Népszerűségének titka a színes játékosságon és az újdonságvarázson túl abban rejlik, hogy némely alkotásnak a földi világ jellemzőitől radikálisan eltérő ábrázolás, spirituális kifejezőerőt kölcsönöz, mindemellett az absztrakt művészet lehetőséget ad a természetben megtalálható, szemet vonzó fraktálmintázatok létrehozására is a művészeti alkotásokban vagy a virtuális térben.

Rekordok a MaNDA adatbázisából

Több melléklettel a publikáció teljes szövege a MaNDA adatbázisában található: Az absztrakt művészet vonzereje, szentségtörése és szerepe az élethű virtuális valóság létrehozásában

MaNDA adatbázis

A magyarországi múzeumok, könyvtárak, levéltárak, magángyűjtemények, civil szervezetek, kulturális- és oktatási profilú intézmények digitalizált kulturális javait egy közös felületen publikáló, nyilvános online gyűjtemény. Az adatbázisnak célja a digitalizált értékek gyűjtése, rendszerezése, és a szerzői jog keretei között a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tétele.