Bethlen István és a Bethlen-kormány jelentősége


- 2021. október 14., 10:37

Gróf Bethlen István a Horthy-korszak egyik kulcsfontosságú politikusa volt, akinek sikerült elérnie miniszterelnökségének egy évtizede alatt, hogy a Trianoni tragédia által megtépázott Magyarország mind gazdaságilag, mind társadalmilag megerősödjön. Ezen a héten halálának 75. évfordulója alkalmából megemlékezünk életéről, érdemeiről és kormányáról, melyet száz évvel ezelőtt alakított meg.

Gróf bethleni Bethlen István 1874. október 8-án született Gernyeszegen, Erdélyben, régi főnemesi református családban. Anyai részről felmenői között volt a Wesselényi és a Teleki család is. Tizenkilenc éves koráig a bécsi Theresianumban tanult, melyet kifejezetten nemes ifjak nevelésére hoztak létre. Hazatérése után jogot és államigazgatást hallgatott a Budapesti Tudományegyetemen. Egy év katonai szolgálat után mezőgazdasági oklevelet is szerzett. 27 éves volt, amikor képviselővé választották Hódmezővásárhelyen. Még ebben az évben meg is házasodott, felesége Bethlen Margit grófnő írónő volt, távoli rokona, akitől három gyermeke született. Először a Szabadelvű Párt tagjaként, majd a Függetlenségi Párt képviselőjeként, később az Alkotmánypártban politizált.

Rekordok a MaNDA adatbázisából

Több melléklettel a publikáció teljes szövege a MaNDA adatbázisában található: Bethlen István és a Bethlen-kormány jelentősége

MaNDA adatbázis

A magyarországi múzeumok, könyvtárak, levéltárak, magángyűjtemények, civil szervezetek, kulturális- és oktatási profilú intézmények digitalizált kulturális javait egy közös felületen publikáló, nyilvános online gyűjtemény. Az adatbázisnak célja a digitalizált értékek gyűjtése, rendszerezése, és a szerzői jog keretei között a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tétele.