Darnay Kálmán dolgozószobájában


- 2020. július 20., 4:24

Egy régi, kicsit megfakult, fekete-fehér fotó, mely mesél az emberről és tárgyairól. A fényképen Darnay Kálmán látható. A fotó a dolgozószobájában készült az íróasztalánál. Íróasztalának tárgyai, mind-mind szívének kedves dokumentumai és rekvizitumai, melyek a Kisfaludy Sándor Emlékház állandó kiállításában megtekinthetők.

A sümegi Városi Múzeum elődje a Darnay Múzeum, alapítója Szentmártoni Darnay Kálmán (szül: Dorner Kálmán, Sümeg, Zala vármegye, 1864. május 11. – Sümeg, Zala vármegye, 1945. július 3.). A régész, muzeológus, író, királyi tanácsos, magyar királyi tanácsos és magyar kormányfőtanácsos a kisváros vaskereskedő családjában látta meg a napvilágot. Gyűjtőszenvedélye 1877-ben kezdődött, amikor gyermekként a várban egy “reneszánsz díszes sarkantyút” lelt.

Szerteágazó munkássága során ingyenes újságokat indított (Házibarát, Darnay Múzeum Ingyen Naptára). Bekapcsolódott a Rómer Flóris, Pulszky Ferenc és Hampel József irányításával végzett régészeti feltárásokba. Dunántúl vidékein jelentős ásatásokat folytatott, feltárta a csabrendeki és a somlói urnatemetőt, kutatott Csobáncon, Szalacskán, Lesencetomajon, Nagykapornakon, Zalaszántón stb. Kutatásait írásban is közölte, szakmai folyóiratokban több mint 60 tanulmánya jelent meg. A régészeti leletek képezték a közel 20 ezer darabot számláló gyűjteményének alapját, amelyet 1907-ben az államnak ajándékozott. Így jött létre az Állami Darnay Múzeum, melynek 1909-től igazgatója volt.

Rekordok a MaNDA adatbázisából

Több melléklettel a publikáció teljes szövege a MaNDA adatbázisában található: Darnay Kálmán dolgozószobájában

MaNDA adatbázis

A magyarországi múzeumok, könyvtárak, levéltárak, magángyűjtemények, civil szervezetek, kulturális- és oktatási profilú intézmények digitalizált kulturális javait egy közös felületen publikáló, nyilvános online gyűjtemény. Az adatbázisnak célja a digitalizált értékek gyűjtése, rendszerezése, és a szerzői jog keretei között a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tétele.