Dr. Szántó Endre munkaszolgálatos naplója


- 2021. október 18., 10:54

Az 1939. évi II. törvény 230. törvénycikkelye rendelkezett a közérdekű munkaszolgálatról, mely előírta a kötelezettséget minden katonai szolgálatra alkalmatlan, huszonnegyedik életévét betöltött magyar állampolgárságú férfi lakosnak. Az érintettek rendszerint néhány hetes alaki kiképzést kaptak, majd utakat, vasútvonalakat, hidakat és egyéb honvédségi rendeltetésű objektumok építését és javítását bízták rájuk.

Az első munkaszolgálatos századok 1939 júliusában kezdték meg munkájukat, így 1940 nyarának végére már az is kiderült, hogy az alkalmatlanságot nem fizikai-egészségi vonatkozásban értelmezte a törvényalkotó, hanem a származás és politikai megbízhatóság alapján. A rendeletet így nehéz másként értelmezni, mint a zsidótörvények kiegészítéseként.

Dr. Szántó Endrét 1940 szeptemberében hívták be és 1940. december 20-án szerelt le. A naplói mellett forrásértékűek a fotók, melyeket a szolgálat alatt folyamatosan készített. A VII. század orvosa 1940. szeptember 7-én kezdte írni feljegyzéseit, amellyel párhuzamosan Kodak fényképezőgépével fotókat is készített. Fényképein nemcsak a bajtársai, hanem tisztek és az útjukba kerülő helyszínek is megtalálhatóak.
Leírása szerint a tábor működése kezdetben Alsódabas, Felsődabas, valamint Gyón községekre terjedt ki. A munkaszolgálatosok körlete a felsődabasi Andrássy utcában volt. Rendszerint kiürített, málladozó falú gazdasági helyiségekben kellett tartózkodniuk, fekhelyül földre terített szalma szolgált.

Rekordok a MaNDA adatbázisából

Több melléklettel a publikáció teljes szövege a MaNDA adatbázisában található: Dr. Szántó Endre munkaszolgálatos naplója

MaNDA adatbázis

A magyarországi múzeumok, könyvtárak, levéltárak, magángyűjtemények, civil szervezetek, kulturális- és oktatási profilú intézmények digitalizált kulturális javait egy közös felületen publikáló, nyilvános online gyűjtemény. Az adatbázisnak célja a digitalizált értékek gyűjtése, rendszerezése, és a szerzői jog keretei között a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tétele.