Elfeledett kolostor- és templomromok


- 2021. március 15., 11:54

Mindig megkapó, amikor természetjárás közben egy ott felejtett romba ütközik az ember. Egy kissé megrogyott oldalfal, egy gótikus ablakkeret, egy megmunkált oszlopfő a fűben és az erdő, ami bár óvja az avatatlan látogatók elől a romokat, egyúttal pusztítja is. Ezen a héten elhagyott templom-és kolostorromok után eredünk, Bükkszentlélektől Nagyvázsonyig.

A Bükkben megbúvó szentléleki, vagy dédesi kolostorrom, 710 méter magasságban található. A kolostorral kapcsolatos első írásos adatunk 1240-ből származik. Az itt élt remetéket azonban még nem tarthatjuk pálosoknak, hiszen az egyetlen magyar alapítású pálos rend hagyománya szerint, Boldog Özséb 1245-ben alapította meg a szerzetesrendet.

Feltehetően ez az ismeretlen eredetű közösség fából készült épületekben élhetett itt az első kőmonostor megépítéséig. A megmaradt romok egyébként egy szép, gótikus építményre utalnak. A szentléleki barátok több ízben is a közeli diósgyőri kolostorral közösen kaptak adományokat. A rendházat nagylelkűen támogatta Nagy Lajos király és később Mátyás is. Fontos helyszín volt, hiszen a királyi vadászatok alkalmával pihenőhelyként is szolgált. Mégis mi vezetett az elnéptelenedéséhez? 1526-ban először Serédy Gáspár – I. Ferdinánd kassai parancsnoka – ,1540-ben Balassa Zsigmond emberei rombolták le a rendházat, utóbbi bosszúból, mert a barátok panaszt tettek a Balassák önkényeskedései ellen.

Rekordok a MaNDA adatbázisából

Több melléklettel a publikáció teljes szövege a MaNDA adatbázisában található: Elfeledett kolostor- és templomromok

MaNDA adatbázis

A magyarországi múzeumok, könyvtárak, levéltárak, magángyűjtemények, civil szervezetek, kulturális- és oktatási profilú intézmények digitalizált kulturális javait egy közös felületen publikáló, nyilvános online gyűjtemény. Az adatbázisnak célja a digitalizált értékek gyűjtése, rendszerezése, és a szerzői jog keretei között a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tétele.