Grassalkovich, a kapucinusok és a csodatevő Szűzanya – búcsújárás Máriabesnyőn


- 2022. június 7., 10:32

Máriabesnyő az egyik legismertebb búcsújáróhely Magyarországon, legfőbb nevezetessége a Nagyboldogasszony Bazilika. A legenda szerint a 18. században, a templom építése közben találták azt a Mária-szobrot, amely aztán zarándokhellyé tette a falut. Gróf Grassalkovich Antal hozta létre azt az egyházi épületegyüttest, amely köré a település kialakult, és amely 1965 óta Gödöllő része, napjainkra pedig teljesen egybeépült a két városrész.

Máriabesnyő története egészen a kelták idejébe nyúlik vissza, régészeti leletek tanúsága szerint a területet már ekkor lakták, illetve a honfoglalás korából is maradtak fenn tárgyi emlékek. A „Besnyő” név és egyéb források is utalnak rá, hogy a 11-12. században már a besenyő nép lakta a területet, akik később asszimilálódtak. A tatárjárással a terület lakatlanná vált, ahogyan a visszatelepült népesség a török hódoltság idején ismét eltűnt.

Rekordok a MaNDA adatbázisából

Több melléklettel a publikáció teljes szövege a MaNDA adatbázisában található: Grassalkovich, a kapucinusok és a csodatevő Szűzanya – búcsújárás Máriabesnyőn

MaNDA adatbázis

A magyarországi múzeumok, könyvtárak, levéltárak, magángyűjtemények, civil szervezetek, kulturális- és oktatási profilú intézmények digitalizált kulturális javait egy közös felületen publikáló, nyilvános online gyűjtemény. Az adatbázisnak célja a digitalizált értékek gyűjtése, rendszerezése, és a szerzői jog keretei között a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tétele.