Juhász Gyula és levelezőpartnerei


- 2019. március 11., 10:48

Kedves Olvasóink! Mi újat írhatnánk Juhász Gyuláról, amit Önök ne tudnának? Hogy Anna nem egészen örök? Hogy ez a szegedi ifjú egész életében attól rettegett, hogy képzelt vérbaja miatt elbutul, pedig depressziója miatt kellett volna aggódnia? E sorok írója csak remélheti, hogy nem találják nimbuszrombolónak, és kedvvel olvassák a következő sorokat.

Drága Juhász, ki vagy te?

Juhász Gyula Szegeden született 1883-ban. A XX. század egyik legnagyobb szerelmi lírikusa. Hogy milyen ember volt? Kortársai csendes, visszahúzódó embernek írták le, aki önmagát roppant előnytelen külsejűnek tartotta. Édesapja korán elhunyt – vérbajos fertőzése idegrendszeri betegséget okozott -, talán ezért is, édesanyjához roppant kötődött. Papnak készült, de végül hátat fordított az egyházi életnek és a budapesti egyetem magyar-latin szakára iratkozott be. Itt barátkozott össze Babitscsal és Kosztolányival. Az egyetem elvégzése után eldugott kis falvakban tanított, nem volt igazi társasága, kínzó fejfájás és depresszió gyötörte. Szerencsére, később Nagyváradra került, ahol találkozott Sárvári Annával, az Anna versek ihletőjével.

Rekordok a MaNDA adatbázisából

Több melléklettel a publikáció teljes szövege a MaNDA adatbázisában található: Juhász Gyula és levelezőpartnerei

MaNDA adatbázis

A magyarországi múzeumok, könyvtárak, levéltárak, magángyűjtemények, civil szervezetek, kulturális- és oktatási profilú intézmények digitalizált kulturális javait egy közös felületen publikáló, nyilvános online gyűjtemény. Az adatbázisnak célja a digitalizált értékek gyűjtése, rendszerezése, és a szerzői jog keretei között a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tétele.