Mária-kegyhelyek


- 2023. január 9., 12:41

Az év első napján Szűz Máriát és istenanyaságát ünnepeljük. A Mária-tiszteletet megkülönböztetett megbecsülés illeti meg, a Mária-kegyhelyek pedig e tisztelet kiváltságos helyszínei. Aktuális válogatásunkban, néhány hazánkban is nevezetes kegyhelyre zarándokolunk.

A Mária-kegyhelyek kialakulása mögött általában valamilyen csoda vagy Mária-jelenés áll. Olyan katolikus vagy ortodox kereszténység által elismert búcsújáró helyek ezek, ahol a kultusz egy csodatévő Mária-képnek vagy Mária-szobornak szól. A kegyhelyeken jellemzően templomokat emeltek, illetve a zarándoklatokhoz alkalmas tereket alakítottak ki. Európában a legismertebb kegyhelyek közé tartozik Lourdes, Mariazell, vagy a portugál Fátima.
A barokk korban a sokszorosított szentképekről írtunk már. A metszeteknek volt köszönhető, hogy a búcsújáróhelyek csodatévő, gyógyító erővel felruházott kegytárgyai, kultusztárgyai az emberek otthonaiba is eljutottak. A metszeteket, amelyeket a zarándokok búcsúfiaként vittek haza magukkal, általában megáldatták, vagy szent jellegüket az eredeti kegyképhez való érintéssel biztosították.

Rekordok a MaNDA adatbázisából

Több melléklettel a publikáció teljes szövege a MaNDA adatbázisában található: Mária-kegyhelyek

MaNDA adatbázis

A magyarországi múzeumok, könyvtárak, levéltárak, magángyűjtemények, civil szervezetek, kulturális- és oktatási profilú intézmények digitalizált kulturális javait egy közös felületen publikáló, nyilvános online gyűjtemény. Az adatbázisnak célja a digitalizált értékek gyűjtése, rendszerezése, és a szerzői jog keretei között a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tétele.