Művészeti anatómiai fejtegetések


- 2022. augusztus 15., 10:18

Kiállításunk keretében az adatbázisunkban található anatómiai rajzokat mutatjuk be egy rövid történeti áttekintéssel, az alapokat megteremtő reneszánsz művészekkel, illetve a hazai mesterekkel. A megfigyelést és elemzést ösztönző művészeti anatómia évszázadok óta része a képzőművészeti oktatásnak, magyar viszonylatban a 19. század második felében a hallgatók már részt vettek bonctani előadásokon. A műfajban lenyűgözően, olykor hátborzongatóan keveredik artisztikum és tudomány.

Az emberi test és annak működése már az ókori gondolkodókat, tudósokat is foglalkoztatta, viszont a reneszánsz ember kezdte a művészet szolgálatába állítani az akkori ismereteket, az állati és a humán anatómiát, a testarányok kutatását, a perspektívát. Mindezeket a német reneszánsz nagy festője, Albrecht Dürer rajzain és vázlatain keresztül mutatjuk be – adatbázisunk képeinek segítségével. Emellett kitérünk a hazai nagy mesterekre, Székely Bertalanra, Barcsay Jenőre, akik megalapozták a művészeti anatómia oktatásának módszertanát vagy Tellyesniczky Kálmánra, aki elsőként tartott bonctani előadásokat a művészhallgatóknak.

Rekordok a MaNDA adatbázisából

Több melléklettel a publikáció teljes szövege a MaNDA adatbázisában található: Művészeti anatómiai fejtegetések

MaNDA adatbázis

A magyarországi múzeumok, könyvtárak, levéltárak, magángyűjtemények, civil szervezetek, kulturális- és oktatási profilú intézmények digitalizált kulturális javait egy közös felületen publikáló, nyilvános online gyűjtemény. Az adatbázisnak célja a digitalizált értékek gyűjtése, rendszerezése, és a szerzői jog keretei között a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tétele.