Pécs anno


- 2019. június 24., 11:33

Az idők folyamán sokféle nép és több különböző kultúra találkozott, élt, virágzott és hagyta nyomát Pécsen. Kezdve a kelták és az ősi keverék népektől az óriásbirodalmakon, a római és a török birodalmon át, a hódító és vándorló nomádokig. Mitől különleges Pécs? Főként a múlt nyomait tükröző, emlékeit idéző történelmi épületei végett, továbbá a mediterrán térséghez való közelsége miatt, ami a délvidékre jellemző fényviszonyokban, a város színvilágában és az épületek stílusvilágában is észrevehető. A héten Pécsre látogatunk, adatbázisunk – és főként a pécsi Csorba Győző Könyvtár archív fotói segítségével.

Habár Pécs múltjáról sokat tudunk, az igazságot néha eltorzítják az elfogult vagy pontatlan történelmi források. Például a – Pécs ősi területére is betörő – vandálok, a honfoglaló magyar lovasnomádokhoz hasonlóan, sokkal fejlettebb kultúrával rendelkeztek, mint azt egyes szakértői forrásokban állítják. Ahogy a törökök nem települtek igazán nagy létszámban Magyarországra a török megszállás során, úgy a török hódoltság kora sem a hanyatlás és pusztulás időszaka volt. Erre az egyik legjobb példa Pécs, amely abban az időben számos emblematikus épülettel és értékes tárgyi emlékanyaggal gazdagodott.

Rekordok a MaNDA adatbázisából

Több melléklettel a publikáció teljes szövege a MaNDA adatbázisában található: Pécs anno

MaNDA adatbázis

A magyarországi múzeumok, könyvtárak, levéltárak, magángyűjtemények, civil szervezetek, kulturális- és oktatási profilú intézmények digitalizált kulturális javait egy közös felületen publikáló, nyilvános online gyűjtemény. Az adatbázisnak célja a digitalizált értékek gyűjtése, rendszerezése, és a szerzői jog keretei között a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tétele.