Pécsi Tudományegyetem 650 éves jubileuma


- 2017. szeptember 1., 12:00

2017-től szeptember első napján, tartják a Magyar Felsőoktatás Napját, ami a pécsi egyetemalapítás emléknapja.
A Pécsi Tudományegyetem alapításának 650 éves évfordulója alkalmából, a Csorba Győző Könyvtár – Pécs fotó és képeslaptárából készült virtuális kiállítással emlékezünk meg a nagy múltú intézményről.

Pécs és az ország első egye­teme 650 évvel ezelőtt, 1367. szeptember 1-jén nyitotta meg ka­puit, ez az intézmény volt a Studium Generale Quinqueecclesiense. Az egyetem alapítását V. Orbán pápa hagyta jóvá, a kivitelezés Vilmos püspök nevéhez köthető, aki Nagy Lajos király hozzájárulásával, a pécsi püspökség anyagi erejére támaszkodva hozta létre az egyetemet, mely szervesen illeszkedett az első közép-európai egyetemalapítási hul­lámba, hazánk első egyetemét Prága (1348), Krakkó (1364) és Bécs (1365) előzte meg.

Kapcsolodó rekordok a MaNDA adatbázisából

Több melléklettel a publikáció teljes szövege a MaNDA adatbázisában található: Pécsi Tudományegyetem 650 éves jubileuma

MaNDA adatbázis

A magyarországi múzeumok, könyvtárak, levéltárak, magángyűjtemények, civil szervezetek, kulturális- és oktatási profilú intézmények digitalizált kulturális javait egy közös felületen publikáló, nyilvános online gyűjtemény. Az adatbázisnak célja a digitalizált értékek gyűjtése, rendszerezése, és a szerzői jog keretei között a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tétele.