Szerzetesek világnapja


- 2019. február 1., 3:35

Számunkra titokzatos egy szerzetes élete, a világtól való elvonulás, az Úrnak szentelt élet. Mégis, már a kereszténység megjelenése előtt megjelent az életformára való igény, hiszen a remeteség, a szerzetesség legősibb formája. Válogatásunkban, nemcsak a közösségükről, hanem tagjaikról is megemlékezünk, akik az élet más területén is maradandót alkottak.

Ahol a csend lakik

A Majkon élő kamalduli rend hazai története az 1730-as években kezdődött és szorosan összefügg az Esterházy család életével. A barokk műemlékegyüttes, mely a kolostorból, tizenhét cellaházból és a templomtoronyból áll, valóban egyedülálló. Magát a rendet Szent Romuald alapította 980 körül Itáliában. Hazánkban Majkpuszta akkori birtokosa Esterházy József nevéhez fűződik a rend hazai létrehozása. Az öltözetük miatt fehér barátoknak is nevezett szerzetesek legfőbb fogadalma: a némaság. A fogadalmat tett szerzetesek egymással sem kommunikálhattak, nemhogy a külvilággal. Beszélniük évente két alkalommal, három-három napig lehetett. Küldetésük, hogy imádkozzanak mindenkiért a világon, azokért is, akik maguk sohasem fordultak Istenhez.

Rekordok a MaNDA adatbázisából

Több melléklettel a publikáció teljes szövege a MaNDA adatbázisában található: Szerzetesek világnapja

MaNDA adatbázis

A magyarországi múzeumok, könyvtárak, levéltárak, magángyűjtemények, civil szervezetek, kulturális- és oktatási profilú intézmények digitalizált kulturális javait egy közös felületen publikáló, nyilvános online gyűjtemény. Az adatbázisnak célja a digitalizált értékek gyűjtése, rendszerezése, és a szerzői jog keretei között a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tétele.