Trianon 100


- 2020. június 4., 2:56

1920. június 4.-én írták alá a trianoni békeszerződést, egyes forrásokban békediktátumot, amely az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása miatt meghatározta a Magyar Királyság új határait. E heti virtuális kiállításunkban a „boldog békeidőkben” kiadott képeslap válogatással emlékezünk meg a történelmi Magyarországról.

A trianoni béke értelmében Magyarország középhatalomból kisállammá vált. Az I. világháborúval együtt elveszítette területének és lakosságának mintegy kétharmadát, 325 ezer négyzetkilométeres területéből és húszmilliós lakosságából 93 ezer négyzetkilométeres területet és hétmillió lakost tarthatott meg. A Román Királyság megkapta a Partiumot és Erdélyt, a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság Délvidéket, Csehszlovákia a Felvidéket és Kárpátalját, Ausztria pedig az Őrvidéket. A többségben olasz népesség által lakott Fiume először függetlenedett, majd Olaszországhoz került, a legészakibb Szepes és Árva vármegye egyes településeit pedig Lengyelországhoz csatolták.

A béke gazdasági és katonai kérdések kapcsán is erősen szűk teret hagyott hazánknak. A korabeli sajtó cikkei szerint 100 évvel ezelőtt tíz percre az egész élet megállt az országban. 10 órakor megkondult Budapest összes harangja, gyászszünetre megálltak a vonatok, a villamosok és a kocsik. A dolgozó munkások, hivatalnokok letették a munkaeszközt és néma csendben voltak országszerte.

Rekordok a MaNDA adatbázisából

Több melléklettel a publikáció teljes szövege a MaNDA adatbázisában található: Trianon 100

MaNDA adatbázis

A magyarországi múzeumok, könyvtárak, levéltárak, magángyűjtemények, civil szervezetek, kulturális- és oktatási profilú intézmények digitalizált kulturális javait egy közös felületen publikáló, nyilvános online gyűjtemény. Az adatbázisnak célja a digitalizált értékek gyűjtése, rendszerezése, és a szerzői jog keretei között a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tétele.