Tudósítások és emlékképek: sajtószemle a múltból – Pozsony, Késmárk, Lőcse, Tata, Budapest


- 2019. október 24., 10:31

E heti kiállításunkban Révhelyi Elemér hagyatéki anyagából válogattunk, jelenleg vagy egykoron Magyarországhoz tartozó városokkal kapcsolatos képeket, térképeket és látványterv-rajzokat. A képek mellett a bemutatott helyszínekhez kapcsolódóan, régmúlt idők sajtócikkeiből idézünk.

„Magyarország ezer éves városai virulnak, de azért elmondhatjuk, hogy hazánkban a városi élet valójában csak most kezd fejlődni.” (Szatmár, 1911) „Minden modern nemzeti politika arra törekszik, hogy az ország kultúrájának, iparának, kereskedelmének ne csak egy központja legyen, hanem a főváros mellett az ország nagyobb városai teremtsenek centrumot, a melyben élet pezsegjen, amely irányt szabjon egész környékének. Magyarország városai dicséretes buzgalommal versenyeznek, hogy egy arányban fejlődjenek a fővárossal. A városok mutatják majd az ország igazi képét, fejlődésük lesz a mi energiánk fényes bizonyítéka.” – Esztergom és Vidéke, 1893

Rekordok a MaNDA adatbázisából

Több melléklettel a publikáció teljes szövege a MaNDA adatbázisában található: Tudósítások és emlékképek: sajtószemle a múltból – Pozsony, Késmárk, Lőcse, Tata, Budapest

MaNDA adatbázis

A magyarországi múzeumok, könyvtárak, levéltárak, magángyűjtemények, civil szervezetek, kulturális- és oktatási profilú intézmények digitalizált kulturális javait egy közös felületen publikáló, nyilvános online gyűjtemény. Az adatbázisnak célja a digitalizált értékek gyűjtése, rendszerezése, és a szerzői jog keretei között a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tétele.