Üdvözlet a kálvinista Rómából!


- 2020. október 19., 8:51

„Micsoda körülményeknek köszönheti Debrecen létrejöttét, azt nem tudom, de azt sem fejthetem meg, mi bírhatott rá harmincezer embert, hogy olyan vidéket válasszon magának lakóhelyéül, ahol sem forrás, sem folyó, sem tüzelő, sem építőanyag nincs…” A 18. századi neves angol utazó és természettudós Robert Townson (1762–1827) benyomásait európai körútja során vetette papírra Debrecenről. Mondatai különösen annak fényében érdekesek, hogy a település már ekkor igen gazdag város hírében állt. Ezen a héten Debrecen dicső múltját idézzük fel, egy virtuális sétával.

Debrecen már az ókorban is lakott terület volt, ennek nyomait az ún. Ördögárok földsáncrendszer (Csereerdő megálló közelében) is bizonyítja, mely az akkori védmű része volt. A középkorban mezővárosi rangot kapott a település. Fejlődése szorosan összefüggött a vásártartási engedély elnyerésével. A településen már a kezdetektől az iparos-állattenyésztő tevékenység volt jellemző. Földrajzi helyzete miatt gyakran került nehéz helyzetbe, a városnak hol a terjeszkedő törököket, hol az osztrákokat, hol Rákóczit támogatva sikerült fennmaradnia. Talán ez is hozzájárult a polgárok nyitott gondolkodásához, ami befogadóvá tette a lakosságot az új eszmék irányába.

Rekordok a MaNDA adatbázisából

Több melléklettel a publikáció teljes szövege a MaNDA adatbázisában található: Üdvözlet a kálvinista Rómából!

MaNDA adatbázis

A magyarországi múzeumok, könyvtárak, levéltárak, magángyűjtemények, civil szervezetek, kulturális- és oktatási profilú intézmények digitalizált kulturális javait egy közös felületen publikáló, nyilvános online gyűjtemény. Az adatbázisnak célja a digitalizált értékek gyűjtése, rendszerezése, és a szerzői jog keretei között a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tétele.