Ybl Miklós, a historizmus nagybetűs mestere


- 2022. január 10., 12:00

Ybl Miklós a 19. század legnagyobb hatású hazai építész mestere, aki már ifjú korától kitűnt tehetségével. Elismert építészként pedig kortársai között emelkedett ki rendkívüli munkabírásával, irodájában nem csupán vezetőként dolgozott, hanem a tervezés csaknem valamennyi fázisát maga végezte, vagy legalábbis felügyelte. Az Ybl-életmű műfaji gazdagsága jól mutatja milyen sokszínű alkotó volt, pesti bérházaktól az Operaház épületén át, a nagyszabású Várkert Bazár komplexumig munkásságának java ma is meghatározza a főváros arculatát. Legfrissebb válogatásunkban életműve előtt tisztelgünk.

Ybl Miklós 1814-ben született Székesfehérváron, családja eredetileg osztrák származású. Mivel az ifjú Miklós rajztehetsége korán megmutatkozott, ezért a bécsi Polytechnikumba küldték tanulni, hazánkban ekkor még nem volt hasonló oktatási intézmény. A korabeli céhes keretek között működő „építészképzés” jellemzője volt, hogy a fiatal növendékek egy mesternél kezdték meg inaséveiket. A közös munka során általában szoros kapcsolat alakult ki mester és tanítványa között, nem volt ez másként Ybl esetében sem. Amikor az ifjú befejezte bécsi tanulmányait, Pollack Mihálynál kezdte meg inaséveit, egészen 1836-ig a klasszicista mester irodájában dolgozott. A jó kapcsolat a Pollack családdal később sem szakadt meg, amikor Ybl a híres bécsi építész Heinrich Koch alkalmazásában állt, közvetve Pollacknak is köszönhette a Károlyi gróffal történő ismeretséget, aminek hála a híres mecénás, Károlyi István uradalmi építészeként dolgozhatott.

Rekordok a MaNDA adatbázisából

Több melléklettel a publikáció teljes szövege a MaNDA adatbázisában található: Ybl Miklós, a historizmus nagybetűs mestere

MaNDA adatbázis

A magyarországi múzeumok, könyvtárak, levéltárak, magángyűjtemények, civil szervezetek, kulturális- és oktatási profilú intézmények digitalizált kulturális javait egy közös felületen publikáló, nyilvános online gyűjtemény. Az adatbázisnak célja a digitalizált értékek gyűjtése, rendszerezése, és a szerzői jog keretei között a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tétele.