ÉVFORDULÓ SOROZAT

14 vármegye és vagy ötven vár ura volt, igazi kiskirály

14 vármegye és vagy ötven vár ura volt, igazi kiskirály

- 2021. március 18. 1:01

Éppen hétszáz esztendeje sokan fellélegezhettek Magyarországon ezen a napon. De talán leginkább a király, Károly Róbert örülhetett, hiszen életének legnagyobb problémája oldódott meg Csák Máté nagyúr halálával. Aki a Nápolyból jött királyt és udvarát még a budai várból is el tudta kergetni.

A Csák nemzetség magát egészen Szabolcs vezérig, Árpád utódáig vezette vissza, és a Vértes környékén (lásd Csákberény) voltak a központi szállásterületei. Innen nőtt ki az a konglomerátum, amely végül 14 vármegye és vagy félszáz kisebb-nagyobb vár birtoklását jelentette Csák Máté részéről. Akinek felemelkedése két „szerencsés” gyermektelenséggel indult, hiszen István és Máté nevű nagybátyja örökös nélkül halt meg. Így Csák nevű öccsével együtt megkapták a nagybácsik nyitrai és barsi birtokait is, az atyai örökség, Pozsony és Komárom mellett. Öccse aztán megelégedett Appony várával és a környező birtokokkal, bátyja viszont nagyobbra törő volt. Ezért is csatlakozott 1391-ben III. András király Habsburg Albert ellen vezetett hadjáratához, amelyben Bécsig törtek előre a magyarok, és ami után Csák Mátéból lovászmester és pozsonyi főispán lett. Egy év múlva aztán Pozsony várát ostrommal kellett visszaszereznie a Kőszegiektől, de megoldotta a feladatot, sőt megkezdte Trencsén vármegyei terjeszkedését Ugróc (Zayugróc) várának az elfoglalásával.

Sinkovics Imre (jobbról) játszotta a Nemzeti Színházban (Nemzeti Színház CC BY-NC-ND)

Innen aztán már nem volt megállás, ugyan Vöröskőt még pénzért veszi meg, de 1297-ben Trencsén várához már erőszakkal jut hozzá, ahol aztán birtokközpontját is berendezi majd. Az „utolsó aranyágacska”, III. András 1296-ban a nádori címmel szeretné kontroll alatt tartani, de ettől csak vérszemet kap. 1297-ben már a bencések nyitrai birtokait dúlja, majd elfoglalja a Hontpázmány nemzetség öt várát is. Ezért aztán a király az esztendő végén elveszi tőle a nádori címet, de ez már nem igazán köti meg a kezét. Öccse halálával aztán valamikor 1300-as évek elején megszerzi annak birtokait is, de még előbb Cseh (Przemysl) Vencel mellé áll, aki cserébe törvényesíti nyitrai és trencséni foglalásait, és neki adományozza Bajmóc várát is. Vencel aztán inkább a cseh trónt választotta, így Csák Máté Károly Róbert engedélyével 1305-ben bevonult a helyére, Visegrádra. S ha már arra járt, hát 1306-ra bekebelezte Zólyom vármegyét is. 1300 és 1311 között 19 jelentősebb várral gyarapodott hát az ekkoriban Visegrádon székelő nagyúr, aki Buda, Károly Róbert felé is indított portyákat.

Kiskirályok Károly Róbert Magyarországán (Wikipédia)

Ugyan a pápa, V. Kelemen követe, Gentilis legátus 1310-ben esküt vesz tőle, hogy hű lesz Károly Róberthez, de 1311. június 25-én már olyan közel jár Budához, hogy az udvar és a király kénytelen Temesvárra menekülni előle. Ezek után július 6-án Gentilis bíboros kiközösíti, válaszul Csák Máté feldúlja 1312-ben Esztergomot és 1317-ben Nyitrát, a két nagy egyházi központot. De ez már a leszálló ág, 1315-ben a király vezére, Szécsényi Tamás visszaveszi tőle Visegrádot, majd elveszti Komáromot is. Az 1312-es rozgonyi csatában pedig cseh zsoldosai is ott küzdenek Aba Amádé fiainak csapatai mellett, és veszítenek a király erőivel szemben, ez hatalmának komoly megroppanását jelenti. Morvaországi váraiért ugyan még háborúzik majd Luxemburgi János cseh királlyal, de már hatvan éves is elmúlt, felőrlődött az örökös küzdelmekben. Igyekszik megtartani foglalásait, életében a király végül csak hét várat tud visszavenni tőle. 700 évvel ezelőtti halálával aztán pillanatok alatt semmivé válik tartománya, nagyobbrészt a király kezére kerül minden, aki hű embereit jutalmazza majd a várakkal, ispánságokkal, összeharácsolt birtokaival.

Károly Róbert szobra a Hősök terén (Katamafoto Művészeti Kft. CC BY-NC-ND)

(Az pedig, hogy a szlovák történetírás egy része Matej Čak néven az önálló Szlovákia megteremtőjének tartja, leginkább a vicc kategóriájába tartozik.)

Borító: Ahogy Somogyi Győző elképzelte a nagyurat (adontes.hu)