KÖZKINCSTÁR SOROZAT

Egy Batthyány Medici Katalin Párizsában

Egy Batthyány Medici Katalin Párizsában

- 2022. november 15. 6:01

Batthyány Boldizsárt kora legműveltebb főurának tartották, de a kardot is igen jól forgatta. Megjárta Párizst és Németalföldet, protestáns lett és kizavarta az ágostonrendieket a németújvári templomukból. Végül unokája rekatolizált, így lehet, hogy most a ferencesek templomának a falában van síremléke.

Zrínyi György és Erdődy Tamás mellett Batthyány III. Boldizsárt is emlegettük már a török elleni sikerek során. Nos, az ő életét nem feltétlenül a háborúskodás töltötte ki, bár látott eleget belőle. 1542-ben született, a nagyatyja és annak testvére, Batthyány II. Boldizsár által felépített birtok örököseként. Batthyány Kristóf, az apja nem sokat foglalkozott két fiával, ezért aztán nagyatyjának testvére egyengette a két fiú útját. Gáspár öccse 1562-ben meghalt, így Boldizsár egyedül maradt a nagy vagyonra, ami mellé közben jeles műveltséget is szerzett. A gráci középiskola után 1556-ban Bécsben apródoskodott, majd 1561 és 1562 között megjárat Párizst, ahol a Guise hercegek szolgálatában ismerkedett meg a protestantizmussal; no és a vallásháborúk rémével, épp tíz esztendővel Szent Bertalan véres éjszakája előtt.

Boldizsár Párizsban találkozhatott Medici Katalinnal is (Szendrői Közművelődési Központ és Könyvtár CC BY-NC-ND [részlet])
Aztán az új hittel és francia, no meg németalföldi kapcsolatokkal hazatér Németújvárra, és természetesen Bécsbe, ahol 1564-ben már pohárnok, majd 1568-tól haláláig az étekfogómesteri címet birtokolhatja. 1568-ban három hónapig a Dunántúl főkapitánya is volt, de a hadi sikerek inkább 1578 és 1587 között találják meg, már emlegetett barátai társaságában. Annál inkább gyarapodik németújvári udvara, ezen belül is a könyvtára. Ahová hordószám érkeznek Franciaországból és Németalföldről a könyvek. A zárt hordók pedig tiltott munkák, mondjuk alkímiával foglalkozó művek becsempészésére is alkalmasak voltak. Udvarában a leghíresebb prédikátorok fordultak meg, és Johannes Manliust, a vándornyomdászt is Németújváron tudta marasztalni néhány évre. Carolus Clusius (1526 – 1609), a nagy botanikus is sokat vendégeskedett birtokain, sőt még az is előfordult, hogy az 1573-ban II. Miksa által a császári kertek felügyelőjének megtett tudós férfiúval együtt gyűjtötte a különleges növényeket birtokain, Lendván, a Rába mellett és a Muraközben. Aztán 1587-ben Clusius visszaköltözött Németalföldre, de nekik köszönhetjük az ország első botanikai kutatását, és az eredmények könyv formájában való megjelentetését.

Egy cikk a Párizsban töltött évekről (ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár PDM)

Batthyány Boldizsár tehát erősen protestáns volt, úgy is halt meg 1590-ben, s lett a már emlegetett, ágostonrendiektől elvett templomban eltemetve. Hét gyermeke született Zrínyi Dorottyától, a szigetvári hős lányától, de Ádám nevű unokáját már újra pápista hiten találjuk.

Borító: Wikipédia

Közkincstár sorozat

A jól iskolázott kardforgató
2023. február 11. 9:59

A szavatartó Zoltay
2023. január 24. 9:59

Dobó után a kapitány
2023. január 11. 10:19

Gradeci Horváth Stancsics Marko
2022. december 19. 8:28

Kerecsényi kapitány kínjai
2022. november 30. 9:19

Csányi Bernát uram hőstette
2022. november 21. 10:02

Egy másik Zrínyi
2022. október 11. 6:05