KÖZKINCSTÁR SOROZAT

A 80 huszár igazi kapitánya

A 80 huszár igazi kapitánya

- 2021. november 4. 11:52

Görgei Artúr pályafutásának részletesebb megismerése után akár rá is térhetnénk az aradi tábornokok vitézségére, példaértékű életére. De előbb talán álljuk meg, és hajtsunk fejet Lenkey János tábornok előtt. Aki ott volt az aradi perben, de elborult elméje miatt a hadbírók nem merték halálra ítélni.

Ezért aztán ablaktalan, fűtetlen börtönszobájában halt meg az őrség bántalmazásainak a következtében is 1850 hideg februárjának az elején. Hogy mivel érdemelte ki ezt az elbánást, azt a 80 huszár című korszakalkotó filmből is megtudhatjuk. Mert Lenkey története adta Sára Sándor filmjének alapját, az az „anabázis”, ahogyan egy huszárszázad a Kárpátokon átkelve, galíciai állomáshelyről hazatért, hogy felajánlja szolgálatait május végén az új, magyar kormánynak. Lenkei és zádorfalvi Lenkey János 1807-ben, Egerben született, ahová a gömöri nemesi család egyik sarja, a bécsi nemesi testőrséget is megjárt Lenkey Károly költözött, és ahol borkereskedéssel foglalkozott. Viszont mindkét fiát katonának adta, Károly (1803 – 1874) huszártiszt lett, míg az 1807-es születésű János utásziskolát végzett, és csak később került a huszár fegyvernemhez. 1822-ben viszont már százados a Württenbergi-huszároknál, és aztán később a galíciai Sztanyiszlóban állomásozik, mikor egy helyi forradalmi megmozdulás véres leverése után úgy dönt a legénységével és tiszttársaival, hogy nem engedelmeskednek tovább parancsnokuknak, Alfred von Paar ezredesnek, és hazatérnek a hazát szolgálni.

Lenkey János emlékezete (Gömöri Múzeum CC BY-NC-ND)

A jórészt hegyi terepen zajló küzdelemről akkor lehet csak fogalmunk, ha megnézzük Sára Sándor filmjét, viszont tudnunk kell, hogy Lenkey százada azért nem szenvedett akkora veszteségeket az út során, mint Sára huszárjai. Viszont itthon nem nagyon tudtak velük mit kezdeni, hiszen hivatalosan még Bécsnek voltak alárendelve. Így aztán büntetésből (amit a később lámpavasra felakasztott Latour hadügyminiszter sürgetett) a déli hadszíntérre lettek vezényelve a támadó szerbek ellen. Itt küzdöttek aztán vitézül, és itt lett ezért ezredes Lenkeyből, akire rábízták aztán a frissen alakult 13. Hunyadi huszárezredet. Ahol Rózsa Sándor is szolgát 150 bőgatyás, karikás ostoros betyárjával. Aztán társaival megakadályozta a verbászi tiszti gyűlésen Bakonyi Sándor és Esterházy Sándor tábornokok kilépése után a bácskai hadtest feloszlását. Mindezekért 1849. március 15-én Kossuth tábornokká tette, és nem sokkal később ki is nevezte Komárom és a VIII. hadtest parancsnokának. A hadi helyzet miatt Komáromba Lenkey már csak álruhában tudott bejutni, és április 20-ig, Guyon Richárd megérkeztéig jól el is látta feladatát.

Lenkey és Rózsa Sándor betyárjai támadásra indulnak (Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum CC BY-NC-ND)

Majd mielőtt még átvehette volna a Tiszánál szervezett lovashadosztály vezetését, megbetegedett. Betegen érkezett meg Aradra is, ahol aztán bevárta az osztrákokat. Haló porai végül 1936-ben kerültek haza, szülővárosába, ahol is bátyja mellett nyugodva várja a feltámadás harsonáit.

Borító: Wikipédia