A kegyelemből agyonlőtt aradi ezredes

A kegyelemből agyonlőtt aradi ezredes

- 2017. október 24. 2:55

Igen, a 200 éve született örmény származású Lázár Vilmos nem is volt tábornok, csak az ezredesi rendfokozatot érte el, mégis halálra ítélték és kivégezték. Mivel éppen osztrák tábornoknak, Wallmoden altábornagynak adta meg magát, kegyelemből por és golyó általi halálra ítéltetett, nem akasztották, mint egy köztörvényest.

Lázár Vilmos Nagybecskereken született 1817. október 24-én, és 17 évesen állt katonának a 34. gyalogezredbe, ahol együtt szolgált Knézich Károllyal. A katonáskodásból aztán tíz év alatt éppen elege lett, végül huszár alhadnagyi rangjáról lemondva kilépett a császár szolgálatából, megnősült és gazdálkodni kezdett feleségével, báró Revitzky Máriával, aki három árvát is hozott a házasságba. Lázár a gazdálkodás mellett az Első Magyar Központi Vasúttársaság főpénztárnoka is volt már, mikor szólította a haza. A Batthyány-kormánynak szüksége volt minden obsitos, nyugdíjas, vagy a szolgálatot önként otthagyó tisztre is, így lett Lázár Vilmos 1848. október 19-én a 39. honvédzászlóalj főhadnagya. Innen kerül három nap híján egy hónap múlva már századosként a honvédség első utászzászlóaljához, februártól pedig mint őrnagy Répásy Mihály, a szabadságharc alatt Szegeden kolerában elhunyt tábornok segédtisztje lesz. A tavaszi hadjáratban már dandárparancsnok, majd a galíciai határ védelmére küldik, ahol 1849 júniusától hadosztályparancsnoknak nevezik ki.

Lázár Vilmos
Lázár Vilmos (Forrás: MaNDA Adatbázis)

A Duklai-hágón betörő orosz fősereg megállítására természetesen esélye sincs, de azt azért nem hagyja, hogy nyugodt legyen a muszkák előrenyomulása. Így lesz július 16-án alezredes, majd a szőregi (augusztus 5.) és a temesvári (augusztus 9.) csaták után, 12-én Bemtől megkapja az ezredesi rangot és szétvert csapattestekből szervezett IX. hadtest vezetését is. Lázár a Lugos – Karánsebes vonalon vonul vissza Hátszeg irányába, ahol a VI. hadtest adja majd meg magát. Az ezredesnek 4600 emberével a fegyvert végül Karánsebesnél kell letennie Wallmoden altábornagy előtt. S mivel az ítélkezési irányelvek szerint a hadtestparancsnokokra kivétel nélkül halál várt, a hadbírák eltekintettek tőle, hogy csak ezredes. S mivel nem az oroszok előtt tette le a fegyvert, október 6-án hajnalok hajnalán „kegyelemből” csak agyonlőtték három társával, Dessewffy Arisztiddel, a szintén örmény Kiss Ernővel és Schweidel Józseffel együtt. Ő állt legelőször a kivégzést végrehajtó három katona puskája elé.  Az agyonlőtteket aztán a várárokban ásták az osztrákok el, Lázár Vilmos teste 1913-ig nyugodott itt, majd az aradi emlékmű alatt kapott végső nyughelyet.

Lázár Vilmos a kivégzés előtti este levelet írt feleségének, akit nagyon szeretett, és akivel csak négy békés évet tölthettek csak együtt:

Arad, október 5-én 1849. estve

Kedves szentem, egyetlen Marim! Mindenem e földön!
– Egy sejtelem mondja nekem, hogy holnap reggel, mielőtt még egyszer láthatnálak – elvérzettem – és velem több becsületes, derék bajtársaim! Marim! Te, aki szívem minden hézagját bírtad, Te magad maradsz e földön. – Te voltál mindenem, Te leszesz utolsó sóhajtásom. – De marad még neked egypár jó embered, és az én és a Te szegény gyermekeid. Ezekben találd fel minden földi boldogságodat, ezekben összpontosítsd szeretetedet, és az Isten kebledbe fogja önteni a vigasztalás malasztait – és arra törekedj is, ezt kívánja nyugodalmam a másik világon, melynek rejtélyei előttem nemsokára megnyílnak! Én érted és nyugodalmodért fogok az Istenhez imádkozni – Te, édesem, mindenem, hasonlóképpen értem imádkozz.
– Károly szavát bírom, hogy rólad és gyermekeinkről gondoskodni fog. Szerencs hátravan ugyan, de jóakarat ki fogja pótolni a hiányzót. – Isten Veled! Isten veletek! Szeretném beléd lehelleni utolsó sóhajtásom – de az úgyis meg fog történni. Én mártír vagyok, és ártatlanul halok meg. Az Isten, aki még sohasem hagyott el, most sem fog elhagyni – én pedig szellemképp körül foglak lebegni mindenha! Légy nyugodt, és élj boldogul – örök szerelmemben. – Ott fenn ismét látjuk egymást, ha van egy jobblét.
– Képzeletemben dobogó szívemhez szorítlak, csókollak – és maradok síromiglan hű, szerető

Vilmosod

Kedves gyermekeim!
Jók legyetek! Szeressétek egymást! éljetek anyátokat vigasztalva, szeretve.
– Szerető apátok

Vilmos

Pálffy Lajos

(Borítókép: Négy aradi vértanú agyonlövetése forrás: wikipedia.org)

A cikkhez kapcsolódik