KÖZKINCSTÁR SOROZAT

A király, aki nem akart kimaradni a dicsőségből

A király, aki nem akart kimaradni a dicsőségből

- 2018. január 5. 12:17

A magyar uralkodókról írott sorozatunkban eljutottunk addig a szomorú korig, amikor különféle főúri pártok más-más királyokat hívtak ide uralkodni. Ilyen ember volt I. Jagelló Ulászló is, akinek húszévesen aztán meggondolatlansága okozta a végzetét.

Miután első Habsburg házból származó királyunk, Albert dinnyére vizet ivott és meghalt, a főurak megint csak nem tudtak megállapodni a hogyan továbbról. Mivel Albertnek a halála után, 1440 februárjában fia született Komáromban, felesége, Erzsébet, Cillei Ulrik és a Garaiak úgy gondolták, hogy jó lesz a csecsemő királynak, helyette majd ők uralkodnak. A németellenes, a török veszélyt is komolyan vevő párt (Újlaki Miklós és Hunyadi János szörényi bán) inkább egy tetterős, megfelelő hátterű férfiút keresett a magyar trónra. És eme kritériumoknak a felemelkedőben lévő Lengyelországot III. Ulászló néven már kormányzó 20 éves fiatalember felelt meg a legjobban, akit a budai országgyűlésen a köznemesek meg is választottak 1440 január elsején királynak. És küldöttség ment hozzá Krakkóba a feltételekkel, ő pedig április elején el is indult új birodalmába.

Közben persze a másik párt sem tétlenkedett, a bécsi és a bolognai egyetemeket megjárt Szécsi Dénes esztergomi érsek az Erzsébetnél lévő Szent Koronával május 15-én megkoronázta a három hónapos csecsemőt, aki így V. László néven vonult be a magyar történelembe. Küszöbön állt a polgárháború, mert aztán ugyanő a Szent István azóta elveszett ereklyetartójáról levett koronával Ulászlót is királlyá tette. A hadak végül Bátaszéknél csaptak össze, és Hunyadi János, aki Zsigmond mellett tanulta a katonáskodást, fényes győzelmet aratott. Így Erzsébet kénytelen volt Pozsonyba húzódni e gyermekével, majd rövidesen meg is halt, de még előtte megnyerte Jan Giskrát az ügyének. A cseh zsoldosvezér szintén Zsigmond alatt tanulta ki a hadvezetést, fékezhetetlen huszita rablóbandái révén ekkorra már az övé volt a Felvidék nagyobbik része. Erzsébettől megkapta a bányavárosok és Kassa főkapitányi címét, cserében elvágta Ulászlót Lengyelországtól.

Jan Matejko így képzelte el a végzetes rohamot (MaNDA)
Jan Matejko így képzelte el a végzetes rohamot (Szépművészeti Múzeum és Magyar Nemzeti Galéria CC BY-NC-ND)

Aki viszont nem tétlenkedett, hanem mindjárt megtette erdélyi vajdává, temesi ispánná és nándorfehérvári kapitánnyá Hunyadi Jánost. Hunyadi az 1443 őszén induló „hosszú hadjáratában” a törököt szorongatva el is jutott Szófiáig. II. Murád szultán pedig békét kért, de 1444 júniusában csalárd békét kapott, hiszen a király és Hunyadi seregeivel, és a keresztes csapatokkal már szeptember 22-én megindult az akkori főváros, Drinápoly ellen. A török utánpótlást a Boszporuszon a genovai flottának kellett volna elvágni, de a hajók állítólag inkább a katonák átszállításában jeleskedtek. Így aztán az ifjú király és Hunyadi alig 10 ezres serege Várnánál háromszoros túlerővel vette fel a küzdelmet. A csata jól indult, a keresztény had szétzavarta a török sereg két szárnyát. Ekkor, hogy ki ne maradjon a dicsőségből, Ulászló a körülötte lévő külföldi lovagokkal a szultánt védő, eddig még nem harcoló janicsárok ellen indult. A rohamot, ahogy majd Mohácsnál, itt is megfogta a cölöpsánc, a király levágott feje pedig lándzsahegyre került.

Ulászló teste sosem lett meg, egy portugál legenda szerint megmenekült és a jeruzsálemi zarándokút után Madeira szigetén telepedett le. Megnősült és leélte életét, mint minden ember.

Borító: Dolinay Gyula metszetén (Németh László Gimnázium és Általános Iskola – Hódmezővásárhely PDM)