KÖZKINCSTÁR SOROZAT

A magyarság becsületéért párbajozó labanc tábornok

A magyarság becsületéért párbajozó labanc tábornok

- 2020. december 14. 8:08

Ha már aztán amúgy is felbukkant a sorozatban neve, gróf Pálffy János tábornok, főispán, országbíró, nádor és örökös pozsonyi várkapitány mellett sem mehetünk csak úgy el. Már csak azért sem, mert egy herceggel párbajozott a magyar nemzet és a huszárság becsületéért. Akit aztán le is puffantott.

De még mielőtt a párbaj részleteit megismernék, nézzük meg az 1664-ben, a család ősi, vöröskői kastélyában született gróf ifjúságát és felemelkedésének történetét. Az apa, gróf Pálffy Miklós koronaőr (a Szent Korona ekkoriban a pozsonyi vár egyik tornyában lakozott, Vöröskőtől vagy 30 kilométerre) kisebbik fiát 1677 és 1681 között Bécsbe és Pármába küldte tanulni, de az visszatérvén bátyjához hasonlóan katonának állt. Mint egyszerű gyalogos, úgy indult, majd unokabátyja, Pálffy János Károly huszárezredében lett zászlótartó. Ott van és meg is sebesül 1683-ban Bécs védelménél, majd vitézül helyt áll a párkányi csatában, és Esztergom immár sikeres ostrománál is. Harcolt aztán a váci csatában, és az ekkor még sikertelen budai ostromban is. Már kapitányként küzd Érsekújvár és Buda visszavételénél, a nagyharsányi ütközetben és Pécs visszafoglalásánál is.

Vöröskő vára (Kuny Domokos Múzeum CC BY)

1687-ben nősül, felesége gróf Czobor Terézia nyolc gyermeket szül majd neki. Apósától, Czobor Ádámtól pedig 24 évesen megkapja az általa felállított egyik ezred vezetését, annak halálával pedig a másikat is átveszi. Így ezredesként küzd Niš visszavételénél és a szalánkeméni véres ütközetben, 1693-ban pedig I. Lipót császártól és királyunktól a tábornoki rangot is megkapja. Még ezen esztendő októberének 15. napján pisztolypárbajt vív János Frigyes württenbergi herceggel, mert az gyümölcslopás miatt agyonlöveti két huszárját, becsmérli a huszárságot és úgy általában a magyarokat. Az ifjú herceg lő először, de csak Pálffy kalapját lyukasztja ki, a 29 éves táborok viszont nem hibázik.

Egy keréklakatos pisztoly a kuruc időkből (Móra Ferenc Múzeum CC BY-NC-ND)

De lengyelföldre is kell menekülnie a botrány miatt, ahonnan a család kérésére a spanyol örökösödési háborúba térhet majd vissza. A Rajna mellett harcol egy vasas ezred parancsnokaként, 1700-ban altábornagyi rangot kap, majd a Rákóczi-szabadságharc kitörése miatt sürgősen visszahívják. Lipót horvát bánná teszi, hogy a Délvidéken sereget toborozzon a kurucok ellen, amit Pálffy meg is tesz, és végül a már emlegetett Sigbert Heister tábornokkal, a labanc hadak fővezérével együtt kiszorítják a kurucokat a Dunántúlról.

Jövő héten pedig innen folytatjuk a történetet.

Borító: Hadvezérként a kötelező fehér parókában (Wikipédia)