KÖZKINCSTÁR SOROZAT

A penna helyett a szablyát választotta

A penna helyett a szablyát választotta

- 2022. május 5. 9:10

A Tripartitum szerzője pedig nagyon szerette volna, ha legkisebb, negyedik fiából tudós ember lesz, de Werbőczy Imre inkább a kardot választotta. Nem is nagyon volt más választása, hiszen a török magyarországi terjeszkedésének elején élte le rövidre szabott életét.

Ha már aztán megemlítődött a neve, nézzük csak meg egy kicsit jobban Werbőczy Imre vitézi tetteit is, aki a szakemberek szerint valamikor 1516-ban született atyja Alsópetényben lévő udvarházában. Ahol a királyi személynök és diplomata családja élt, és ahol valószínűleg a jogtudós összeállította a híres Hármaskönyvet, az addigi hazai törvények gyűjteményét. Azt is tudjuk, hogy Werbőczy Imre a budai domonkosokhoz jár iskolába, de mindössze tíz esztendős volt, mikor a mohácsi csatában odalett a magyar nemesség színe-virága. Így hát nem is tehetett mást, mint azt, hogy a tanulmányait katonai képzéssel folytatta, mégpedig 1536-tól már egyenesen enyingi Török Bálint udvartartásában. Török Bálint pedig a katonai mesterségekben meglehetősen jártas volt, jó tanára lehetett a 20 esztendős ifjúnak, aki elkísérte ama végzetes, 1541 augusztusi útjára is, I. Szulejmán szultán sátráig.

Ahogy az utókor Werbőczy Istvánt elképzelte (Németh László Gimnázium és Általános Iskola PDM)

Ahol is Török Bálint megitta azt a bizonyos fekete levest, aztán lefogták, közben pedig a „városnéző” janicsárok levágták a budai kapuőröket, így az ország fővárosa érett gyümölcsként hullt a szultán ölébe. Aki nem mellesleg Werbőczy Imre atyját tette meg a budai keresztények bírájává, de aztán megbánva döntését, valószínűleg meg is mérgezhette a folyton akadékoskodó, követelőző öregembert, aki 1541. október 13-án távozott az árnyékvilágból, fia pedig ezután atyja döbröközi várába húzódott vissza. Aztán feleségül vette a tolnai főispán, Szerecseny János Zsófia nevű lányát, és felajánlotta I. Ferdinándnak a szolgálatait, ő pedig kapva az alkalmon, apósa helyett megtette főispánnak, és 200 lovas fegyverben tartására is ígérvényt kapott tőle. Werbőczy Imre 800 emberre kért pénzt, így kénytelen volt a különbözetet saját zsebből állni, ami nem volt ritka akkoriban, a török előrenyomulásának kezdetén. Imrének különösen Kászon mohácsi béggel gyűlt meg a baja, aki tágítani igyekezett a hódoltság határait. 1542 márciusának elején Werbőczy három hadnagya (Sárközi Gábriel, Budaházi János és Muti István) párviadalban legyőzte Kászon három tisztjét, aztán március 25-én magát Kászont is, aki egy rablóportyáról volt éppen visszatérőben.

Ami Döbrököz várából megmaradt (varak.hu)

A bég ugyan elszelelt a kozári ütközetből, de 16 fogoly mellett 90 török a fejét a helyszínen hagyta. Werbőczy aztán elindult Buda 1542 augusztusi, sikertelen ostromához is, majd 1543 áprilisában a szekszárdi törökön ütött rajta. Itt magát a szekszárdi agát is levágják, majd augusztusban 800 lovasával már ott küzd Székesfehérvár amúgy sikertelen védelménél. Ahol minden emberét elvesztve, egyedül menekül a mocsáron át szerencséjében és Istenben bízva. De nem adja fel, szeptemberben új csapatával ott van a somlóvásárhelyi csatában, ahol 3000 rabló, fosztogató tatárt vágnak le a környék váraiból érkező csapatok. Aztán megindul a török 1544-es, nagy offenzívája, elesik Visegrád, Nógrád, Hatvan és Simontornya is. Valamikor ezután, talán 1545-ben kerül sor Döbrököz ostromára, ahol a török tüzérség is szerepet kap. A vár elesik, de Werbőczy valahogy megmenekül feleségével együtt. Erdélybe költöznek, végül Mihálczfalván kötnek ki. Itt támadja meg a gyógyíthatatlan betegség, s meg is hal 1548 novemberére. Halálával pedig magva szakad a Werbőczy famíliának, sok neves család jutott erre a sorsra akkoriban.

Borító: Hasonlót forgathatott hősünk is (szablyavivas.blogspot.com)