TENGERRE MAGYAR! SOROZAT

A Sopront Elefánthy László irányította

A Sopront Elefánthy László irányította

- 2022. november 29. 9:37

Az 1942-es háborús esztendőben a németek még szilárdan a kezükben tartották a meghódított Balkánt is. De a keleti font veszteségei miatt csapatkivonásokat kellett végrehajtani itt is, így egyre nagyobb teret nyertek a partizánok. Az új helyzetben további feladatokat kapott a Magyar Királyi Folyamerők állomány is.

Talán megkockáztathatjuk azt a kijelentést, hogy a német hadigépezet soha sem birtokolta teljes egészében a meghódított Jugoszláv Királyságot, hiszen az országnak vannak jócskán olyan „Isten háta mögötti” részei, ahová gépesített haderő utak híján nem is tudott eljutni. Ezek a helyek aztán a partizánok bázisai lettek, innen indultak bevetésekre. Általában nappal megbújtak az erdőkben, így a német légi felderítés sem fedezte fel a csoportosulásokat. Éjszaki menetekben megközelítették a kiszemelt területet, ahol aztán a kémeik által megszerzett információk alapján lecsaptak. Robbantással, vagy akár nyílt, kézifegyveres támadással okoztak tetemes károkat mind a hadi- és emberanyagban, mind pedig a közlekedési infrastruktúrában.

A Száva, a járőrözés egyik helyszíne (Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum CC BY-NC-ND)

A Magyar Királyi Folyamerők a Dunán és Száván 1942-ben jelen lévő egységei, az I. és a II. őrnaszádosztály tehát továbbra is a partizánok ellen lett bevetve. A járőrözés a Száván, majd a Dunán Belgrád és a Nagy-Morava folyó torkolata között, tehát hozzávetőlegesen Szendrőig zajlott a Győr és a Sopron őrnaszádok bevetésével, a jelentések itt az első tűzharcot június közepére teszik, az összecsapások pedig július 8-ig folytatódtak, amikor is az apadó vízszint miatt a magyar úszó egységeket ki kellett vonni a Száva folyóról. Augusztus folyamán az összecsapások Fruskagora, Susek és Beocsin térségében újultak ki, az folyamerők Péterváradig igyekeztek lezárni ezt a területet. Aztán a fruskagorai, szárazföldi hadművelet után, december 15-ig már csak biztosítási feladataik voltak. 15-én pedig megcélozták az egységek Óbudát, a téli kikötőbe december 19-én futottak be.

A Győr őrnaszádot Gálos Miklós parancsnokolta (radio-rhodesia.livejournal.com)

Aztán az új vezérfőkapitány kinevezése után arról is szólni kell, hogy a Délvidéken 1942-ben bevetett őrnaszádezrednek Faragó László törzskapitány volt a parancsnoka. Az I. őrnaszádosztályt Sashegyi Morgenstern Richárd, a másodikat Jasper József törzskapitányok vezették. Az Óbudára érkező Sopron kapitánya Elefánthy László volt, a Győré Gálos Miklós, a Szegedé Zsembery Rezső, aki a Kecskemétet parancsnokolta 1942. július 5-ig. A PM1-et (páncélozott motorcsónakot) Füke Andor, a géppuskákkal felszerelt Tüzér motorost Turcsányi Pál, a hasonlóan felfegyverzett Csobáncot Török Endre irányította.

Borító: Folyamőrök (radio-rhodesia.livejournal.com)