KÖZKINCSTÁR SOROZAT

A szatmári béke és a Pragmatica sanctio kovácsa

A szatmári béke és a Pragmatica sanctio kovácsa

- 2020. december 21. 11:45

Gróf Pálffy János tehát miközben a császárért és a királyért, no és Magyarország töröktől való megszabadításáért harcolt, egy herceggel párbajozott a magyar nemzet becsületéért. Hazája iránti elkötelezettsége végigkísérte hosszú életét.

A 36 éves altábornagy tehát 1704-ben, Sigbert Heister mellett veszi fel a küzdelmet a Dunántúlt jórészt elfoglaló Károlyi Sándorral. Aki nem is tud mit kezdeni a képzett katonákból álló seregekkel, feladja az országrészt és máshol kap fejedelmétől feladatot. 1705 nyarán aztán a Morvaországban portyázó Ocskay László visszafelé tartva ostrom alá veszi Vöröskőt, de a kerek saroktornyos várkastély nem adja könnyen magát. Amikor pedig Pálffy is megjelenik itt lovasaival, a jó kurucok menekülőre fogják. 1708 nyarán aztán Pálffynak oroszlánrésze lesz a trencséni vereségben, ő látja meg a lehetőséget a Pekry Lőrinc generális által vezetett kuruc jobbszárny megtámadásában. 1709-ben Pálffy már tábornagy, és Rákóczi után megkapja a sárosi főispáni címet is. Majd Heister betegsége után ő lesz a magyarországi labanc hadak főparancsnoka, és ebben a minőségében ül le tárgyalni 1711 januárjában a vezérlő fejedelemmel a vajai kastélyban. A tapogatózások aztán Károlyi Sándorral folytatódnak, és csak összehozzák a magyarok számára konszenzusosan kedvezőnek ítélt szatmári békét 1711 áprilisában.

Mária Terézia lóháton (Piarista Múzeum CC BY-NC-ND)

Pálffy János viszont nem tud megülni a babérjain, 1715-ben, 51 évesen már ott van az újabb török háborúban. Megnyeri a karlócai és péterváradi csatározásokat, majd körülzárja Temesvárt és elzavarja a török felmentő sereget. 1717 tavaszán az ő lovasrohama után tűzi ki a fehér zászlót Belgrád, a pozsareváci békében pedig immár a Temesköz is magyar lett. (Pontosabban német és más telepesek érkeztek a török által pusztává tett vidékre.) Ezek után Pálffy egy időre szögre akasztotta a kardot és horvát bánként a Pragmatica sanctio, a Habsburgok nőági örökösödésének elfogadásán munkálkodott. És sikerrel is járt, hiszen III. Károly halála után a rendek támogatásával, és nádorként ő saját maga megkoronázta Mária Teréziát, a Károly által kijelölt örököst.

Szakmunka a magyar trón örökléséről (Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár PDM)

De még előbb, 1724-ben a Helytartótanács tagja lett, 1731-től pedig országbíró. Egy év múlva pedig ő és utódai örökös pozsonyi főispánok, no és Károly kegyéből Bazin és Szentgyörgy urai is lesznek. Az 1736-os, amúgy sikertelen török elleni hadjáratban nem vehet részt, ezért morog is rendesen, négy év múlva aztán megérkezik az Aranygyapjas rend engesztelésül. Ő pedig 76 évesen újranősül, és 1741 tavaszán már nádorként hívja fegyverbe a nemesi felkelést. Június 26-án, Pozsonyban megkoronázza Mária Teréziát, aki elé életüket és vérüket felajánlva szeptember 11-én megérkeznek a magyar rendek is. A gyermekével a karján megjelenő uralkodónő pedig nem is marad hálátlan. Pálffy János fővezér lesz a rövidesen kitörő, poroszokkal vívott háborúban, amely végső soron Mária Terézia trónjának megerősödésével végződik.

Halotti beszéd címei, érdemei felsorolásával (ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár PDM)

Az agg hadvezér gyémántos kardot, paripát, gyűrűt kap az uralkodójától, aki a kísérőlevélben atyjának nevezi. Csaknem három méteres szobra, Ferenc József ajándéka a Kodály köröndön állt 1955-ig. Akkor a kommunisták elvitték, és Balassi Bálintot állították a helyére.

Borító: Az idősödő tábornok metszeten (oszk.hu)