KÖZKINCSTÁR SOROZAT

A szavatartó Zoltay

A szavatartó Zoltay

- 2023. január 24. 9:59

Zoltay Istvánról, az egri ostrom vitéz hadnagyáról sem tudunk nagyon sokat. Még az Egri csillagok című filmben is hiába keresnénk, pedig a forgatókönyvíró, Nemeskürty István eléggé ragaszkodott a történeti hűséghez. Szóval, Zoltay hadnagy uram 40 királyi lovas élén ott volt, és bizony vitézül harcolt Eger megvédése során.

A források szerint Szendrő várában született, ami pedig Egertől nem is annyira messze, a Bódva-patak völgyében található. Nem arra a Nándorfehérvártól vagy 40 kilométerre, délkeletre lévő Szendrőre kell gondolni, ami már 1459-től török kézen volt, és még Mátyás sem tudta visszafoglalni, pedig szerette volna. (Sőt a nagy király halála után hadvezére, Kinizsi Pál is hiába ostromolta, aki annyira felbosszantotta magát ezen, hogy ott is halt meg a vár alatt, megütötte a guta.) Aztán arról is lehet olvasni, hogy Zoltay 1544-ben már Győrben volt a lovasság hadnagya, tehát akkor még Mohács előtt születhetett nemesi családban. Mégpedig valahol a Dunántúlon, és ezért Szapolyai helyett I. Ferdinánd mellé állt.

S mint tudjuk, Egerben már 40, a bécsi király hópénzén lévő lovasnak volt a parancsnoka. Akik leginkább a korban divatos sisakkal, tárcsapajzzsal, kopjával és szablyával voltak felfegyverezve, de még íjat és nyilat is használhattak. Van, ahol azt olvasni, hogy már 1548-ban Egerben állomásozott, de talán valószínűbb az, hogy az 1552 nyarán, a király által küldött erősítésekkel érkezett. Aztán az ostrom után is a várban maradt, s mint a sorozat Bornemissza Gergelyről szóló írásából tudhatjuk, vele együtt esett török fogságba 1553. október 17-én. Veli bég őt Hatvanba, várába vitette, ahonnan aztán becsületszóra elengedik Dobó Istvánhoz tárgyalni egy bizonyos Cselebi nevű török előkelő érdekében, aki Dobó fogja volt. A küldetés végül sikertelenül zárult, Dobó nem adta Veli bégnek Cselebit, így aztán Zoltay uramat 1556-ban a pozsonyi kamara váltotta ki a fogságból.

A hadnagyot a rákövetkező évben már a Komáromnál állomásozó sajkások alkapitányaként találjuk, akiknek ekkoriban Zay Ferenc parancsolt. Innen hívja el Verancsics Antal (1504-1573), akkor éppen egri püspökként a vár kapitányának. 1558. április elsejétől viseli a tisztséget, talán 1563-ig marad kapitány, majd visszatér a mezei hadakhoz. (A jeles történetíró és költő Verancsicsból pedig 1569-ben esztergomi érsek lesz.) Zoltay további sorsával kapcsolatosan két helyen is olvasni, hogy végül születési helye, Szendrő kapitánya lett. Itteni működéséről semmit sem tudunk, az viszont biztos, hogy vitéz ember volt, másképp nem is maradhatott volna fenn a neve. Vitéz ember volt, aki vérét hullatta a haza szolgálatában.

Borító: Zoltay is ilyen kardot használhatott (egrivar.hu)