A vár, ahol a Hazugságok könyvét őrizték

A vár, ahol a Hazugságok könyvét őrizték

- 2019. december 5. 11:44

A címben szereplő fontos feladatot bizony a felvidéki Csicsva vára látta el. A hagyomány szerint a vaskos műben az ország összes lehetséges és lehetetlen hazugsága is fel van jegyezve, sőt, még a mindenkori jeles hazudozókról is van benne egy jegyzék.

De persze ez csak legenda, Csicsva várát a nagyhatalmú Rozgonyi család emelte még az 1300-as évek elejének zavaros viszonyai között. 1316-ban Károly Róbert, pontosabban az emberei próbálták sikertelenül elfoglalni, de aztán a Rozgonyiak is vélhetően belátták, hogy jobb a messziről jött, állítólagos Árpád-házi leszármazott ellen nem hadakozni. Az Inóca 320 méteres sziklájára épült lakótornyot és falakat a török közeledtének hírére látják el bástyákkal. A tulajdonos ekkor már a Károly Róberttel az országba került, nápolyi eredetű Drugeth família, akik Szapolyai János mellett foglalnak állást. De nem mindenki a családból, ezért is kell a jobb sorsra érdemes nemzeti királynak felvonulnia Drugeth István és hajdúi ellen Csicsva alá. Ahol is a király erői győztek, és a vár is jócskán leégett közben. Csicsva Szapolyi csillagának leáldoztával a Drugetheké marad, akik Homonnán rendezik be birtokközpontjukat, és töltenek be ungi, majd zempléni főispánokként fontos szerepet a térség történelmében. A csicsvai várat is újjáépítik, de aztán 1684-ben Drugeth Zsigmond nagyon elront valamit, ami miatt egy fejjel rövidebb lesz Thököly Imre fejedelem döntésének következtében.

És vele, mivel csak három leány marad utána, ki is hal ez a lassan négyszáz éve Magyarországon élő, magyarrá lett família. Csicsva is Thököly birtokába kerül ekkor, de aztán nem telik el egy esztendő, és neki is leáldozik a csillaga. Csicsva végül a Drugethek után a császárhű Barkóczy Ferenc birtokába kerül. Aki aztán majd tábornokságig viszi II. Rákóczi Ferenc vidám seregében. Ekkoriban, 1710-ben a várban születik meg a kuruc generális Ferenc nevű fia, aki jezsuitának áll, és a grádicsokat (kassai középiskola, nagyszombati egyetem, Róma, egri kanonok, prépost, majd püspök) végigjárva esztergomi érsekké lesz. A külsőségekre is adó, nagy műveltségű barokk bíboros nyomdát is alapít, emellett minden magyarországi oktatási intézmény főfelügyelőjeként is ténykedik.

Barkóczy Ferenc bíboros tetteit méltató kiadvány (ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár PDM)

Születési helyét, Csicsva várát viszont a szabadságharc végén a vezérlő fejedelem utolsó kurucait ezen a vidéken szétkergető Laucken tábornok „széthányatja”. Pedig aztán Barkóczy tábornok uram még a szatmári béke előtt visszatér a császár oldalára, de úgy látszik, annyira azért nem bíznak meg benne Bécsben, hogy meghagynák Csicsvát is neki. Fényes Elek felmérésének idején még jócskán állnak a falak, és a nagy statisztikus és geográfus egy pusztává lett vár alatti falu mellett egy nagyon mély kutat is megemlít Laucken által minden bizonnyal felrobbantatott falak között.

Borító: slovakia.travel