KÖZKINCSTÁR SOROZAT

Aki Isten kegyelméből uralkodik, nem mondhat le

Aki Isten kegyelméből uralkodik, nem mondhat le

- 2019. augusztus 9. 11:08

Aztán eljött a Monarchia vége is, elhozta az idő, a bukás elősegítői, munkásai pedig nem is tudták igazán, mit is cselekednek. De ez a kitétel csak a következmények miatt igaz, az antant által támogatott nemzetiségi vezetők nagyon is tudatosan dolgoztak az államalakulat szétdarabolásán.

Amit tárgyalásos úton előzött volna meg Károly császár és király, de hát nem történt érdemi előrelépés itt sem. (Mint ahogyan a béke irányába való tapogatódzások is kudarcba fulladtak.) Így jött el az összeomlás, ami a november 3-án, az olasz Diaz tábornokkal megkötött padovai fegyverszünettel azért hagyott még egy kevés reményt. Ez ugyanis az adriai partok átadása mellett kvázi elismerte a Monarchia háború előtti határait, amik aztán hamarosan köddé váltak. Közben meg ott voltak a forradalmak, Bécsben, Pesten és Prágában is. Vér nem folyt, de a régi közigazgatás leállt, az új pedig nem igazán működött. A legfőbb hatalmat gyakorló magyar Nemzeti Tanácsot például nem választotta meg senki sem, önjelölt emberek változó összetételű gyülekezete döntött létfontosságú dolgokban.

Egy királyi defekt (Balatoni Múzeum CC BY-NC-ND)

Károly a bécsi baloldal szorításában november 11-én nyilatkozatot írt alá, hogy az osztrák tartományokban tartózkodik uralkodói jogainak gyakorlásától és a Schönbrunnból családjával az eckartsaui vadászkastélyba, Bécs és Pozsony közé, a Duna északi partjára költözött. És felesége, Zita hatására úgy nyilatkozott, hogy az uralkodói hatalmáról, mivel az Isten kegyelméből van, lehetetlen lemondania. Ez ismétlődik meg aztán a vadászkastélyban magyar viszonylatban is, ahová november 13-án érkezik meg a főrendiház elnöke, báró Wlassics Gyula által vezetett küldöttség. Wlassics, a korábbi jeles vallás- és közoktatási miniszter (eme érdemeiért 1916-tól báró) Esterházy Miklós főpohárnok, és a Károly által kinevezett Dessewffy Aurél országbíró, no és Széchenyi Emil koronaőr társaságában győzködte a királyt. Aki állítólag zokogva eme nyilatkozatot tette:

Trónra lépésem óta mindig arra törekedtem, hogy népeimet minélelőbb a háború borzalmaitól megszabadítsam; a mely háború keletkezésében semmi részem nem volt.
Nem akarom, hogy személyem akadályul szolgáljon a magyar nemzet szabad fejlődésének, mely iránt változatlan szeretettől vagyok áthatva.
Ennélfogva minden részvételről az államügyek vitelében visszavonulok és már eleve elismerem azt a döntést, melylyel Magyarország jövendő államformáját megállapítja.
Kelt Eckartsau ezerkilencszáztizennyolc, November hó tizenharmadikán.
Károly

Uralkodóként két ilyen körmenetben vehetett részt (Balatoni Múzeum CC BY-NC-ND)

Aztán sírás ide, sírás oda, de végül az 1921-es XLVII. törvény lesz az, ami megszünteti Károly uralkodói jogait, mert jelen esetben is csak az államügyek vitelétől vonul vissza, mint Ausztriában is tette. De addig sok víz lefolyik még a Dunán.

Borító: Az ifjú király dolgozik (Balatoni Múzeum CC BY-NC-ND)