A HELY SZÍNEI SOROZAT

Akit kicsempésztek a Héttoronyból

Akit kicsempésztek a Héttoronyból

- 2022. december 7. 8:50

Nyáry Lőrinc pedig úgy járt Szolnok megerősített, jól felszerelt várában, hogy megszöktek szépen a katonái, de ő a maradék 50 magyar hajdúval is kiállt a 40 ezres török sereg ellen. Igazi hős volt hát, és ráadásul jó véget is ért a története.

A Nyáryak fészke Hont vármegyében, Szucsány várában volt ekkoriban, hősünk atyja, Nyáry Ferenc a főispáni tisztséget is viselte, mindamellett főlovászmester is volt II. Lajos udvarában. 1517-ben született aztán Lőrinc nevű fia, aki már I. Ferdinánd jóvoltából örökölte meg ezt a főispáni címet. Mellé pedig koronaőrré is lett, hiszen ott volt a csapatban, amely Izabella királyné döntésére elvitte a Szent Koronát I. Ferdinándnak. A Nyáryak tehát Bécsben látták a megoldást az ország bajaira, így Nyáry Lőrinc Ferdinánd megbízható embere volt mindig is. De a harcok színhelyétől távoli Hont főispánsága mellett 1547-ben komoly, embert próbáló feladatot is kapott, Szolnok várát bízta rá a bécsi király.

Metszet Szolnok váráról (Damjanich János Múzeum CC BY-NC-ND)

Szolnokot pedig, kulcsszerepével tisztában lévén, jól megerősíttette Bécs, itáliai hadmérnökök és a környék jobbágysága dolgozott rajta, hogy ellent tudjon állni egy komolyabb ostromnak. Aztán jól fel is szerelték ágyúkkal, munícióval, tartalékokkal, és további erősítéseket kapott 1552 nyarán, mikor jött a hír, hogy a török elindult Drinápolyból seregével Magyarország felé. Ugyanakkor Hadim Ali budai pasa is megindult tízezer emberével, és ő ért először a szolnoki vízivár alá, amit összesen 1400, jobbára vallon zsoldosokból álló sereg védett. De voltak itt spanyolok és magyar huszárok is, no meg a tiszai sajkások java. Ők kezdték meg a szökdösést Nyáry uram minden buzdítása ellenére. Ráadásul az augusztus 25-én induló ostrom nem is volt kilátástalan ekkor még, a török ágyúzott, Nyáry kapitány pedig ki-kitört a várból. Csak aztán megérkezett szeptember 2-án Kara Ahmed pasa is a harmincezer emberével, és nagyon megváltoztak az erőviszonyok. Ekkor lettek tömegesek a vízi úton történő „illegális eltávozások”.

A vár elestét Tinódi is megénekelte (Verseghy Ferenc Könyvtár CC BY-NC-ND)

Szeptember 4-re pedig elillant az őrség java, csak néhány spanyol és a magyar hajdúk maradtak a török általános rohamát visszaverni. Vitézül küzdöttek aztán Nyáry vezetésével, közelről ágyúztak bele az ostromlókba, de végül legyűrték őket. Nyáry Lőrinc, mint jeles fogoly, a sztambuli Héttoronyba került. Innen szabadította, csempészte ki egy gyermekkorában elrabolt magyar fiúból lett janicsártiszt, regőczi Huszár Imre. A török fővárosban kiváltságokkal bíró velencei kereskedők hajójával menekültek, egészen a tengerre épült városig hajóztak aztán, majd Hont vármegyébe érvén, Nyáry uram egy faluval jutalmazta meg a szabadítót. Aztán bevádolták, hogy miatta esett el Szolnok, de 1555. november 30-án megszűnt ellene az eljárás.

Fiatalon, de ágyban, párnák között halhatott hát meg a világot látott vitéz, Szucsány várában, valamikor 1558-ban, vagy 1559-ben.

Borító: Nyáry Lőrinc elfogása Than Mór festményvázlatán (kieselbach.hu)