KÖZKINCSTÁR SOROZAT

Altábornagy és posztumusz báró

Altábornagy és posztumusz báró

- 2021. március 29. 9:55

Splényi László altábornagy és posztumusz báró pályafutása ismét csak azt mutatja, hogy a 16. századtól a 18. századig igenis volt felemelkedési lehetőség a tehetséges magyar katonák számára is. Splényi lovassági parancsnokként előbb a spanyol örökösödési háború frontjain harcolt, majd ott volt Temesvár és Belgrád visszafoglalásánál is.

Splényi László születését 1650-es évek közepére teszik, a família száz esztendővel korábban, Tirolból érkezhetett Magyarországra. És mindjárt adott is egy bártfai bírót, egy evangélikus szuperintendenst, tehát egyházkerületi vezetőt, de még jezsuita szerzetes is került ki a tehetséges Splényiek közül. László is ezek közé tartozott, hadnagyként már ott vitézkedik 1686 nyarán Buda ostromában, majd megmaradva a katonai pályán, 1706-ban Deák Pál és Viszlay András lovasezredét átvéve a spanyol örökösödési háború frontjaira vezényli Bécs. 1706. szeptember 7-én ott harcol a torinói csatában, majd később a malpalaqueti összecsapásban is. 1711-ben aztán már a Rajna mellett vitézkedik lovasezredével, majd egy esztendő múlva Németalföldön tűnik fel katonái élén. Innen törnek be a francia területekre, igyekezvén megosztani XIV. Lajos hadseregeinek az erőit. Ez a vértes nehézlovasság mellett működő huszárság klasszikus feladatai közé tartozott, végrehajtásában a magyarok mindig nagy tehetséget mutattak.

A nagy ellenfél, XIV. Lajos és Párizs elérhetetlen cél maradt (Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum CC BY-NC-ND)

1716-ban aztán III. Károly bécsi királyunk (VI. Károly néven császár) elérkezettnek látta az időt a török maradék nélkül való eltávolítására az egykori magyar királysági területekről. Ezért aztán a birodalom talán legjobb hadvezérét, Savoyai Jenőt a Temesköz visszafoglalására indította Pálffy János gróf és vagy 70 ezer katona, közöttük Splényi László ezredes társaságában. A péterváradi sáncokat kezdték megerősíteni, mikor megérkezett a török fősereg, és 1716. augusztus 6-án a vértes nehézlovasság ledarálta a törököket. Állítólag 30 ezerre rúgott Damat Ali nagyvezír vesztesége, aki maga is holtan maradt a csatatéren. (A keresztény csapatok halottban, sebesültben csak 5000 katonát vesztettek). Splényi pedig immár tábornokként ott volt Temesvár ostrománál, az erősség 48 napi ágyúzás és a felmentő seregek szétverése után adta meg magát. Ez utóbbinál Splényi is ott vitézkedett, majd 1717 augusztusában már Belgrád ostrománál találjuk, ahol is a magát elsáncoló Savoyai Jenőt bekerítette Halíl nagyvezír felmentő serege. Augusztus 14-én felrobbant a vár lőporkészlete, két nappal később pedig Savoyai Jenő úgy döntött, megindul Halíl ellen.

A tábornok (keptar.oszk.hu)

És ismét fényes keresztény győzelem születik, Splényi lovasságával részt vesz az üldözésben és ott van Orsova várának bevételénél. Közben augusztus 18-án Belgrád is kitűzi a fehér zászlót, igaz ezt majd tizenegynéhány év múlva a törökök visszafoglalják. Splényit viszont 1720-ban altábornaggyá léptetik elő, és 1729-re elkészül az elaggott hadfi bárói oklevele is (a címer központi alakja egy olvasó medve, tetején, a bárói koronás sisakon pedig egy nagy halat tartó madáralak van), amit már csak Gábor nevű, 1690-ben született fia tud átvenni, aki maga is haláláig, 1762-ig lovassági tábornokként szolgálta uralkodóját.

Borító: Somogyi Győző ezredesként ilyennek látta (adontes.hu)