KÖZKINCSTÁR SOROZAT

A „bestye kurvafi” Pisky István

A „bestye kurvafi” Pisky István

- 2022. január 27. 11:16

Pisky István tihanyi kapitányról is illenék aztán megemlékezni, aki sokat tett azért, hogy várát ne tudja elfoglalni a túlparton folyton fenekedő oszmán. S ha kellett, hát maga a kapitány sem ment a szomszédba egy kis „fenekedésért”, szablyájának élét kipróbálta sok török koponyáján.

Persze ezzel az erővel beszélhetnénk Takaró Mihály uramról is, akit 1554-ben neveztek ki az akkor még egy szigeten lévő tihanyi vár kapitányának. És aki romos várat és tíz öreg szakállas puskát talált itt, ágyút meg egyet sem. De négy esztendő múlva már a falakat erősítteti, miközben ott van minden lehetséges portyán, lesvetésen is huszárjaival. Tőle Csobánc birtokosa, Gyulaffy László veszi át a kapitányságot, majd Gyulaffy Erdélybe való távozása után Széchenyi Mihály lesz a kapitány. Őt pedig Jakusics Ferenc, majd az a Majthényi László követi, akit később Pápára neveznek ki, aztán a nyugodalmasabb Zólyomba távozik. Majthényi uram után Majláth Gábor lesz a tihanyi kapitány, aztán meg Zongor János. Utánuk jön csak 1585-től Pisky István. Akit egy 1578-as szemle alapján rettenetes állapotok vártak Tihanyban. A kamarai biztos érkezésekor ugyanis a katonák mind egy szálig elbocsátásukat kérték, mert nem tűrhették tovább fizetetlenségüket, az éhezést. A jelentés szerint oly szegények, hogy mikor az őrálláson egymást felváltják, egyik a másik ruháját veszi magára, hogy a hideg ellen védekezzék. Míg azok, akik dolgukat az őrségen végezték, kunyhóikban meztelenül „lappangónak”.

A barokk templom a vár helyére épült (Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtár CC BY-NC-ND)

Nos, Pisky uram nem tétlenkedik, két esztendő múlva már a vár falain munkálkodnak a robotra kirendelt környékbeli jobbágyok. Ebben az időben Pisky számadáskönyve szerint 10 falu tartozik a várhoz. Zalából Aszófő, Örvenyes, Szőlős és Füred, Somogyból Szántó, Szamárd, Nagy- és Kis-Endréd, Csege és Lullya, de ezek a török által megszállt területen vannak. Pisky uram pedig szigorúan beszedi az évi egy forint adót, melynek felét Szent Györgykor, április végén, a másik felét pedig Szent Mihálykor kell befizetni. Ezen kívül fizetnek a földművesek a várhoz tartozó rétekért, szőlőbirtokokért is, de kaphatnak azért könnyítéseket, vagy adózhatnak terményben is. A bevételekből, no és a portyákon szerzett zsákmányból állják a katonák ellátását, mert Bécs nem szeret zsoldot, „hópénzt” fizetni. Pisky uram pedig jól sáfárkodik, még a veszprémi várnak is tud kölcsönözni, egy 1588-as levelében pedig jelenti, hogy hajókat is építtetett, amikkel a török siófoki flottáját szeretné ellensúlyozni.

Csobánc romjai régi képeslapon (Balatoni Múzeum CC BY-NC-ND)

S ha már portyák voltak (1587-ben Koppány és Endréd végvárait égetik fel, két év múlva viszont Huszár Péterrel együtt hiába támadják a balatonszemesi Bolondvárat), hát akkor nem maradhattak el a párviadalok sem. Pisky uram 1589 kemény telén előbb a szántódi partra, egy jegenyefa alá, majd a tó jegére várja Ibrahim endrédi agát. Akivel a feljegyzések szerint előtte többször mulatoztak együtt. S mivel az aga szülni készülő feleségeit nem hagyja ott, hát Pisky uram alaposan lerészegedik, és gúnyolódó levelet ír ivócimborájának. Aki, mint az a veszprémi levéltárban fellelhető papíroson olvasni is lehet, hasonló hangnemben („bestye kurvafi”) válaszol neki. Végül aztán március elején a még igen csak vastag jégen csak összecsap a két vitéz, lóhátról szablyával vívnak. Pisky uramnak egyik füle bánja a párviadalt, viszont ő meg az orrát vágja le Ibrahim agának. Aztán ki-ki hazamegy a várába, ahol persze nagy mulatozást csapnak.

Pisky uram és Ibrahim aga dolgát Eötvös Károly is leírja (Kisfaludy Sándor Emlékház CC BY-NC-ND [részlet])
A félfülű vitéz tihanyi kapitány aztán rossz véget ér. Megvádolják egy adószedő kifosztásával és meggyilkolásával, és halálra ítélik. Ki is végzik annak rendje és módja szerint, mert mégis csak a király pénzéről volt szó, azt meg nem tanácsos elvenni.

Borító: Egy metszet a tihanyi várról, az előtérben török rabokkal (likebalaton.hu)