KÖZKINCSTÁR SOROZAT

Az első Habsburg, akinek lehetősége lett volna

Az első Habsburg, akinek lehetősége lett volna

- 2018. március 10. 11:09

Ha megfigyelte a Kedves Olvasó, egyre többször fordulnak elő a Közkincstár sorozat írásaiban a Habsburgok. Eme rendkívül tehetséges família Albert révén rövid ideig ült a magyar trónon, a II. Lajost követő I. Ferdinánd viszont már 38 évet kapott, hogy hazánk javán (is) munkálkodhasson.

38 évet kapott egy olyan időszakban, amikor 300 év alatt ügyességével és szerencséjével felemelkedő családja kevés kivétellel az egész akkor ismert világot uralta. No, nem Ferdinánd, hanem a bátyja, Károly volt az, akinek a birodalmában nem ment le a Nap, és azt is tudjuk már, hogy a maximalista, valóban nagy tehetségű báty nem sokra tartotta öccsét. Aki talán tisztában is volt ezzel, mégsem csipkedte magát jobban. Furcsa egy família volt ez, Ferdinánd apja Miksa császár fia, Szép Fülöp volt, aki Ausztria mellett Burgundiát és Aragóniát is uralta feleségével II. Johannával. Fülöp korai halála után apósa, az országegyesítő Aragóniai II. Ferdinánd egyszerűen őrültnek nyilvánított a lányát. Így lett belőle a történelemben Őrült Johanna, aki mellesleg elég keveset törődött gyermekeivel. A két fiú, Károly és Ferdinánd 14 évig nem is látta egymást, más és más helyeken nevelkedtek, készítették fel őket az uralkodásra.

Ferdinánd anyanyelve a spanyol volt, 7 éves kora óta Madridban nevelkedett anyai nagyapja felügyelete alatt. Németül talán még akkor sem tudott rendesen, amikor 1518-ban, Károly spanyol királlyá koronázása után Németalföld helytartójának küldi el. Aztán az 1521-es nagy, wormsi osztozkodásnál végül Ausztriát, Stájerországot, Karintiát, és nagy nehezen Tirolt is meg megkapja. Nagyapja, Miksa császár pedig a II. Ulászlóval kötött pozsonyi szerződésben megvillantja előtte a szomszédos Magyar Királyság trónját is. Ulászlónak ugyan született örököse, de a szerződés szerint a Habsburgok közül feleséget kapó Lajosnak már nem. Ugyanakkor Ulászló lányát, Annát éppen Ferdinánd veheti (látatlanban) feleségül 1521. május 25-én. Az esküvő után pont egy hónappal kezdi a török ostromolni Nándorfehérvárt, ami végül augusztus 29-én meg is nyitja a kapuit Szulejmán előtt. Anna amúgy három fiút és 12 lányt szül férjének, közülük az elsőszülött Miksa lép majd Ferdinánd örökébe.
De ott még nem tartunk, addig még sok víz lefolyik a Dunán. Addig még a pusztulás szélére jut és majdnem meg is semmisül a négy évszázada fennálló Magyar Királyság is, ami az európai hatalmi játszmák részeként ekkor éppen nem annyira számított.

Egy szemtanú emlékirata a zavaros korról (MaNDA)
Egy szemtanú emlékirata a zavaros korról (Szendrői Közművelődési Központ és Könyvtár CC BY-NC-ND)

Így Lajos király számtalan segítséget kérő levelére, követségére sem érkezik jelentős erő a török ellen vonuló ifjú király táborába, a sógor, Ferdinánd is otthon marad inkább. Pedig Mohácsnál nagy szükség lett volna a nehézlovasságra, amely így el is vérzett a török ágyúk és sáncok előtt. A király fulladásos halálával pedig megürült a trón, amelyre a pozsonyi paktum szerint joggal jelentette be igényét Ferdinánd. Igaz, az egyre öntudatosabb köznemesség nem nagyon törődött ezzel a paktummal, és jó okkal nemzeti királyt akart, és koronázott is meg 1526. november 11-én, Székesfehérváron. A koronát pedig az a Podmaniczky István nyitrai püspök tette I. János király fejére, aki aztán nem egészen egy év múlva, 1527. november 3-án Ferdinándot is ugyanitt, nagy lelki nyugalommal megkoronázza.

Borító: mek.oszk.hu