Az első magyar szubrutin gyűjtemény és a programozás hőskorának dokumentumai

Az első magyar szubrutin gyűjtemény és a programozás hőskorának dokumentumai

- 2024. április 5. 1:18

A magyar informatika hőskorába, a legelső magyar elektronikus, Neumann-elvű számítógép, az M-3 születése körüli időszakba kalauzolnak azok a rendkívüli ritkaságú írások, amelyek a Pedro Kft. támogatásával és szakmai együttműködésével, jó minőségben szkennelt, digitalizált formában, pdf formátumú dokumentumokként válnak hozzáférhetővé a kutatók számára, a Neumann Társaságnak köszönhetően.

1957-ben, amikor az MTA Kibernetikai Kutató Csoportjánál még el sem kezdődött a szovjet dokumentációk alapján készülő első hazai számítógép, az M-3 építése, a programozók elkezdték a szubrutinok írását. Az egyik digitalizált kötet – amely eredetileg mindössze 4 darab számozott példányban készült el az MTA KKCS Dokumentumtár számára – a hazai első szubrutin gyűjtemény.

A benne leírt programok kipróbálására 1959-ben, a számítógép felélesztése után került sor. Mint ismeretes, az első magyar elektronikus számítógépet 1959. január 21-én adták át hivatalosan, ezt a napot a Neumann Társaság a Magyar Informatika Napjának tekinti. Természetesen a gép felélesztése és üzembiztossá tétele valójában egy hosszabb folyamat volt.

A hozzáférhetővé tett másik kötet arról tanúskodik, hogy az M-3 számítógép „felélesztésével” párhuzamosan a programozók elkezdték írni az alkalmazási feladatokhoz szükséges egyes tipikus matematikai módszerek, eljárások programozását. A kötet ezek gyűjteménye. Az 5 darab számozott példányban készült művet 1959. február 24-én fogadták el.

A dokumentumokon több aláírás is látható, az anyagokat az MTA KKCs a témában kompetens munkatársai látták el kézjegyükkel, élükön Varga Sándor igazgatóval és Tarján Rezső igazgatóhelyettessel, a Neumann Társaság későbbi (1968) alapító elnökével. Az aláírók közül ketten – Dömölki Bálint és Szelezsán János – mindmáig a Neumann Társaság informatikatörténeti szakosztályának aktív tagjai.

Dokumentum
Az M-3 utasításrendszere alapján készített szabványos és tipikus programok Neumann János Számítógép-tudományi Társaság CC BY-NC-ND

Az igen értékes dokumentumok eredeti példányait a Neumann Társaság őrzi, a digitalizálás pedig annak a több éve tartó folyamatnak a része, amely a magyar informatikai múzeum virtuális, digitális háttérbázisának felállítását célozza: az NJSZT Informatikatörténeti Fórum szakosztálya 15 éve dolgozik egy átfogó Informatikatörténeti Adattár munkálatain.

Az M-3 számítógép néhány eredeti, fennmaradt alkatrésze, eleme a Neumann Társaság Informatikatörténeti Kiállításán tekinthető meg.

A dokumentumok a Neumann Társaság Informatikatörténeti Adattárát is gazdagítják:

A kötetek szabadon böngészhetőek a Magyar Nemzeti Digitális Archívumban is, mivel a Neumann Társaság tevékeny részese a Forum Hungaricum Nonprofit Kft. kulturális digitalizálási programjának is:

Forrás: Képes Gábor, https://njszt.hu/hu/news/2024-03-27/az-elso-magyar-szubrutin-gyujtemeny-es-programozas-hoskoranak-dokumentumai 
Borítókép: M-3 számítógép, alegység vizsgáló, Neumann János Számítógép-tudományi Társaság -CC BY-NC-ND

A cikkhez kapcsolódik