TENGERRE MAGYAR! SOROZAT

Az új vezérfőkapitány

Az új vezérfőkapitány

- 2022. november 16. 9:49

Az 1942-es, háborús esztendőben aztán ismét csak bizonyíthatták rátermettségüket a Magyar Királyi Folyamőrség egységei, tisztjei, matrózai. A feladatokat továbbra is a folyamzáró zászlóalji keretek között látták el. Az új esztendő új főparancsnokot is hoz majd a folyamőrség élére.

Ahogy már a sorozat előző részéből is kiderült, ilyen „folyamzár” volt Újvidéken, Baján és Magyarkanizsán, amely bázisokon egy-egy folyamzárzászlóalj települt. A zászlóaljakat egy őrnaszádezred fogta össze, amelynek parancsnoksága Budapesten volt. Az 1942-es évtől vitéz Tasnády Guidó, a Nagy Háború küzdelmeiben is jeleskedő, amúgy a Monarchia első benzinüzemű őrnaszádjának parancsnokaként induló főparancsnokot Hardy Kálmán vezérkapitány váltotta a főparancsnoki poszton, akit aztán már 1944-ben a legmagasabb rendfokozatba, a vezérfőkapitányiba is előléptettek.

Magyar baka és szíve választottja az ismét magyar Újvidéken (Gömöri Múzeum CC BY-NC-ND)

Hardy Pécsen született 1892-ben és a pólai császári és királyi tengerészeti akadémián avatták zászlóssá 1914-ben. Tasnádyhoz hasonlóan végigharcolta a világháborút, sorhajóhadnagyként érte meg az összeomlást. Aztán 1920-ban már Horthy mellett találjuk, akinek a szárnysegédje volt nyolc esztendőn át.
1932-ben viszont már a Népszövetséghez delegált Apponyi Albert gróf titkáraként dolgozott Genfben, egészen 1933-ig, Apponyi haláláig. 1936-ban már Berlinben találjuk, ahol négy éven át látja el a magyar nagykövetség katonai attaséjának feladatait. Ezután rövid ideig a honvédség vezérkari főnökének, a németpárti Werth Henriknek a szárnysegéde volt, vezérkari ezredesi rendfokozatban. A folyamőrséget aztán 1942 májusától egészen a kiugrási kísérletig vezeti, majd ennek sikertelensége után a Gestapo őt is letartóztatja. Sopronkőhidán aztán halálra is ítélik, de végül kegyelmet kap és a háború végén Németországba hurcolják. 1945 májusának elején szabadul a fogságból, majd tanúskodnia kell a nürnbergi perben. 1951-ben az USÁ-ba költözhet, ahol német és magyar nyelvtanárként dolgozik nyugdíjazásáig Georgetown egyetemén. Emlékiratait az Adriától Amerikáig címmel írja meg, tanulságos, érdekfeszítő olvasmány, csak ajánlani tudom a régi idők és a hadihajózás után érdeklődőknek.

Az új vezérfőkapitány korábban Apponyi Albert mellett is dolgozott (Göcseji Múzeum CC BY-NC-ND)

Hardyra és alárendeltjeire aztán az 1942-es év folyamán komoly feladatok várnak, de ezekről majd a sorozat következő részében olvashatnak.

Borító: Hardy Kálmán (Wikipédia)