KÖZKINCSTÁR SOROZAT

Az utolsó aranyágacska

Az utolsó aranyágacska

- 2017. szeptember 18. 9:46

“Időnként nem árt felfrissíteni ismereteinket. Sokszor azt hisszük, tudunk valamit, aztán kiderül, elfelejtettük.”

“Hogy ne járjunk így, szedegessük össze azokat a lényeges történelmi tényeket, amelyeket a magyar államiság kezdeteiről minden magyar embernek illik tudnia.”
Így fogalmazott lapunk nyugdíjba vonult szerzője, akinek most III. András, az utolsó Árpád-házi királyunk alakjának felidézésével folytatjuk sorozatát.

II. András erőteljes férfiú volt, háromszor is megnősült élete folyamán. Harmadik feleségét, Estei Beatrixot egy itáliai zarándoklaton ismerte meg, aki már a Szentföldet is megjárt király halála után, IV. Béla elöl menekülvén Németföldön szülte meg István nevű gyermekét. István herceg Velencében nőtt fel, itt is vette feleségül 1263-ban a dallamos nevű patríciuslányt, Marosini Tomasinát. István herceg ugyan 1271-ben meghalt, de özvegye sosem felejtette el, hogy gyermekük, András igényt támaszthat a magyar trónra. A IV. Kun László alatti és utáni anarchia pedig realizálta is ezt az igényt. Ugyan András korábban már kétszer is próbálkozott László ellenében a déli tartományurak segítségével, de László halála után végül Habsburg Albert fogságából, Bécsből kellett elszöktetni.

III. András arcképe uralkodásának évszámával
III. András arcképe uralkodásának évszámával

A Szent Koronát a szökést szervező Ladomér esztergomi érsek helyezte Székesfehérváron a fejére 1290. július 23-án. De persze a koronával a fején akkoriban még nem lett automatikusan az ország ura, ezt András is hamar megtapasztalhatta. Legelőször a pápa, majd korábbi fogva tartója, Albert jelentette be igényét a trónra, de Mária nápolyi királyné, V. István lánya is bejelentette, fia, Martell Károly a Szent Korona jogos tulajdonosa. Sőt, Mária és fia élénk birtokadományozásokba is kezdtek a délvidéki Subicsok, Dragutinok és persze a Kőszegiek javára. Martell Károly aztán 1295-ben meghalt, így fiára, Carobertóra szállt a trónigény.  András mindeközben teljesen hiábavalóan gyürkőzött a tartományurakkal, a Kőszegiek és a felemelkedő Csák Máté (északi szomszédunknál jelenleg szlovák szabadsághős Matej Čak néven) nem hódolt be. Így András a kisebb, feltörekvő oligarchák között, az egyháznál és a városokban keresett szövetségeseket. Ez azonban már 11 éves uralkodásának a második felére esik.

Közben ugyanis a Habsburgok igényeivel is foglalkoznia kellett. Habsburg Rudolf német király ugyanis IV. Béla hűbéri felajánlására hivatkozva (a tatároktól szorongatott király tényleg tett ilyent), fiának, a már emlegetett Albertnek szánta a magyar trónt. Ezen a fronton Rudolf halála és némi erődemonstráció után az Alberttel Haimburgban kötött béke hozta meg a megoldást. Mire aztán a szükséges erő is meglett volna a királyi hatalom helyreállítására, letört az Árpád-ház fájáról az utolsó, még élő aranyágacska, András 1301. január 14-én hirtelen meghalt. Előtte nap még birtokokat adományozott a margitszigeti apácáknak, aztán egyszerre csak vége lett. És vele együtt vége lett az Árpád-ház uralmának is, fia nem született, egy szem lánya, Erzsébet pedig a családi hagyományt (is) követve zárdába vonult, és ott is halt meg 1338-ban.

A cikkhez kapcsolódik

Közkincstár sorozat

A szavatartó Zoltay
2023. január 24. 9:59

Dobó után a kapitány
2023. január 11. 10:19

Gradeci Horváth Stancsics Marko
2022. december 19. 8:28

Kerecsényi kapitány kínjai
2022. november 30. 9:19

Csányi Bernát uram hőstette
2022. november 21. 10:02

Egy másik Zrínyi
2022. október 11. 6:05