Bedőlhet a fesztiválévad

Bedőlhet a fesztiválévad

- 2020. április 6. 7:57

A Magyar Fesztivál Szövetség (MFSZ), mint a magyarországi fesztiválok legnagyobb szakmai szervezete közleményében arról számol be, hogy márciusban megalakította a Covid-19 Fesztivál Válságkezelő Munkacsoportját. A Szövetség – saját regisztrációs adatbázisa felhasználásával – újabb felméréseket, elemzéseket végez, hogy minél hatékonyabban képviselje a hazai fesztiválszakma szereplőinek érdekeit, segítse a fesztiválok mielőbbi gyors újraindulását és az ágazat majdani rehabilitációját.

Az MFSZ-nek 980 fesztiválról van tágabb körű mintája, ezek közül 480 rendezvényről rendelkezik részletes információval. Az MFSZ jelenlegi tagsága a 225 szervezet által képviselt mintegy 300 fesztivál. A közlemény szerint a munkacsoport együttműködik a Magyar Turisztikai Ügynökséggel, az EMMI Kultúráért Felelős Államtitkárságával, a Magyar TDM Szövetséggel és a Magyar Turisztikai Szövetséggel. A fesztiválok szerepe mind a turisztikai, mind a kulturális ágazatban jelentős. A minőségi szórakoztatás és közösség teremtés mellett a foglalkoztatott előadóművészek, művészeti csoportok, az infrastruktúrát szolgáltató vállalkozók – az árusok, vendéglátósok, szállásadók – jelentős adógeneráló tényezőt is jelentenek (ÁFA, SZJA, IPA, IFA stb.) A fesztiválok egy része lokális és regionális jelentőséggel is bír; kulturális híd szerepük – többek között – a hagyományőrzésben, a kulturális innovációkban és a nemzetközi kapcsolatokban is megmutatkozik. Számos fesztivál járul hozzá a települések kulturális alapellátásának biztosításához is.

Vajon idén is benépesül a Művészetek Völgye? (Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylet CC BY-NC)

Piaci szereplőként a fesztiválok együttes költségvetése 36 milliárd forint, közel 80 milliárd forinttal gazdagítják a nemzeti jövedelmet, továbbá 37.000 embernek biztosítanak munkát.
A világjárvány miatt a fesztiválok 15%-a már biztosan elmarad, 20%-a gondolkodik más időpontra való áthelyezésen és 65%-uk még nem döntött. A fesztiválévad részleges, vagy teljes „bedőlése” a közreműködők, szervezők, vállalkozók és alvállalkozók egzisztenciális ellehetetlenülését vonja maga után.Nagymértékű kezdeményező- és alkotó energia vész semmibe, leszűkülnek a kultúra különféle formáival való közvetlen találkozás alkalmai, elmarad a közösségi együttlét és összetartozás öröme. Amortizálódnak és nem hasznosulnak a vállalkozók és önkormányzatok fesztiválcélú beruházásai sem.

A közlemény szerint fontos az ágazat „életben tartása”, a közös marketing kommunikáció testre- és helyzetre szabása és újabb technikák használata, bevonása (online streaming). A fesztivált létrehozók és vezetők kreativitása a közlemény szerint biztosíték arra, hogy a valószínűleg elkerülhetetlen rendezvény veszteségek, kényszerű átpozícionálások és kormányzati támogatások mellett  az ország jövendő fesztiválélete semmivel sem lesz kevésbé izgalmas, mint az elmúlt évtizedeké.

Borító: A kecskeméti Csiperó Fesztivál 1996-ban (Európa Jövője Egyesület NOC-NC)