Beszámoló a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Helyismereti Könyvtárosok Szervezetének éves közgyűléséről és szakmai programjáról

Beszámoló a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Helyismereti Könyvtárosok Szervezetének éves közgyűléséről és szakmai programjáról

- 2018. március 19. 2:00

Március 13-án tartották meg a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Helyismereti Könyvtárosok Szervezetének tagjai a 2018-as szakmai programokkal egybekötött beszámoló közgyűlésüket. Az idei előadók közé Társaságunk is meghívást kapott.

A helyismereti könyvtárosok szakmai szervezetének idei közgyűlésére az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) dísztermében került sor. A könyvtárosok regisztráció után megismerkedhettek az OSZK Plakát és Kisnyomtatvány tárának gyűjtőkörével és gyűjteményével, majd megtekintették a – 2019. február 3-ig látogatható – Jottányit se 48-ból! Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékezete című kiállítást a tárlat kurátorának vezetőjével, Vasné dr. Tóth Kornéliával. A Plakát és Kisnyomtatványtár ezzel a kiállítással kíván megemlékezni az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kitörésének 170. évfordulójáról.

A résztvevők megtekintik a Jottányit se 48-ból! Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékezete című kiállítást (Mándli Gyula CC BY-NC-ND)

A kiállítás után kezdetét vette a közgyűlés. Mennyeiné Várszegi Judit a szervezet elnöke ismertette a 2017-ben végzett szakmai tevékenységeket. A tavalyi évben többek között részt vettek a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon, a Miskolcon megrendezett Magyar Könyvtárosok Egyesülete 49. Vándorgyűlésén is tartottak szekcióprogramot. Figyelembe vették, hogy 2017-ben ünnepeltük a reformáció 500 éves évfordulóját. A hat egymásra épülő előadás keretében szó esett elméleti kérdésekről, a jó helyi gyakorlatokról és határon túli helyismereti műhelyekről is, továbbá, a helyismereti szervezet öt év kihagyás után rendezett konferenciát a Jászkerület Nonprofit Kft.-vel együttműködésben Jászberényben, a Helyismereti Könyvtárosok 19. Országos Konferenciája címmel.

Mennyeiné Várszegi Judit a Magyar Könyvtárosok Egyesületének Helyismereti Könyvtárosok Szervezetének elnöke (Mándli Gyula CC BY-NC-ND)

Az elnök asszony beszámolója után Antaliné Hujter Szilvia pénzügyi beszámolója hangzott el, majd Varga-Sabján Gyula felügyelőbizottsági jelentését hallhatták a résztvevők. A beszámolók megvitatását és elfogadását követően a vezetőség ismertette 2018-ra tervezett szakmai programját.

Szüts Etele a Forum Hungaricum Nonprofit Kft. Digitálisarchívum-fejlesztési Osztály vezetője (Mándli Gyula CC BY-NC-ND)

A közgyűlés végén került sor a következő szakmai előadásra; Szüts Etele a Forum Hungaricum Nonprofit Kft. Digitálisarchívum-fejlesztési Osztály vezetője Kistelegdi Gyűjtemény – Magángyűjteményből közkincs című előadásában a gyűjtemény digitalizálásának és közkinccsé tételének folyamatát részletezte. Az előadásban bemutatásra került a Forum Hungaricum Nonprofit Kft. és a pécsi székhelyű Baranya megyei ellátási területtel rendelkező Csorba Győző Könyvtár együttműködésén alapuló értékmentő munka egyik fejezete. Dr. Kistelegdi István Ybl-díjas építészmérnök, a Pécsi Tudományegyetem emeritus professzora a könyvtárnak adományozta a munkássága folyamán keletkezett fotógyűjteményét. A digitalizáláshoz és a feldolgozáshoz szükséges eszközöket, valamint a humánerőforrást a Forum Hungaricum biztosította a könyvtár Helyismereti Osztályának az általa koordinált országos kulturális digitalizációs közfoglalkoztatási program keretében. Bemutatásra került, hogyan lett a professzor úr „cipősdobozokban” tárolt magángyűjteményéből mindenki számára szabadon, online elérhető közkincs, továbbá ismertetésre került az életmű feldolgozásának folyamata, ahogy az is, hogy miként jutottak el a fotók Pécsről „Hágába”, az Europeana nyilvános felületére.

A cikkhez kapcsolódik