A HELY SZÍNEI SOROZAT

Borbáláért hagyta ott a püspökséget a vár ura?

Borbáláért hagyta ott a püspökséget a vár ura?

- 2019. július 23. 11:02

Hogy aztán Árva várából tényleg a kapitány lányának a segítségével menekült el Váradi Péter uram, azt nem lehet biztosan tudni. De az biztos, hogy 1482-ben az előrelátó Mátyás balkézről született fiának, Corvin Jánosnak adományozta Árvát.

Corvin János csillaga pedig sosem juthatott olyan magasra, mint azt Mátyás remélte. Mert hiába eskette meg a jórészt általa felemelt főurakat (mások mellett Kinizsi Pált is) házasságon kívül született természetes fia támogatására, abból nem lett király soha. Meg kellett elégednie a horvát-szlavón bánsággal, ami leginkább a török elleni folyamatos küzdelmet hozta meg számára. Ott is hal majd meg a harctéren szerzett pestisben, 31 évesen. Árva vára pedig már 1490 után az új királyé, a főurak által az országba behívott II. Ulászlóé lett. És maradt is királyi vár Mohács után is, ekkor éppen Szapolyai János bírta. A jobb sorsra érdemes János királyunk viszont nem éppen a legmegfelelőbb embereket tette meg Árvában várnagynak, hiszen Kosztka Miklós némi vacillálás után az erősebbhez, I. Ferdinánd pártjához csatlakozott, és játszotta át a várat a Bécsben székelő uralkodó kezére. Meg is kapta Sztrecsnó kulcsait érte.

Árva vára az Árva folyóval (Jósa András Múzeum CC BY-NC-ND)

Ferdinánd, még mielőtt megszerezte volna, Árvát hívének, Thurzó Eleknek adományozta, de előbb még Dubovec János birtokában volt, aki rendesen meg is erősíttette. A Sziléziából érkező Dubovec örökösének aztán Ferdinánd rendeletére, 1556-ban át kellett adnia a várat a hozzá tartozó hatalmas területekkel együtt Thurzó Ferencnek. Aki pedig megjárta a padovai egyetemet, és ebben az időben nyitrai püspök volt. Majd otthagyván a püspökséget, evangélikus hitre tért, és elvette a jól helyezkedő Kosztka Miklós lányát, Borbálát feleségül. És át is építették, lakályossá tették Árvát a szerelmesek. De gyermekük nem született, ezért Ferenc neje halála után újra nősült, a szigetvári hős, Zrínyi Miklós lányát, Katalint véve feleségül. Ebből a házasságból aztán öt gyermek született, és egy névleges udvarmesteri címmel Bécs is tudomásul vette a püspök  hitváltoztatását és nősülését. Sőt, halála után a várat, és az örökös főispáni címet is megkapta 8 éves fia, immár Rudolftól.

Árva egyik, jobb sorsra érdemes tulajdonosa (Németh László Gimnázium és Általános Iskola PDM)

Így aztán mondhatni a Thurzóké is maradt a tekintélyes birtok a várral egészen az államosításáig. Mégpedig úgy, hogy a férfiág kihalása után a hatalmas birtokot (6 város és vagy 75 falu) Thurzó György és Czobor Erzsébet hét lánya örökölte. Ezek után a vagyon közbirtokossági üzemeltetésbe került, amit igazgatók vezettek. Közülük Zichy Ödön volt az, aki múzeumot alakított ki a hadászatilag már korábban értéktelenné váló várban. Pálffy József igazgatósága alatt pedig renoválják az épületeket, és fényes palota is épül a gróf úr családjának. Aztán jött a csehszlovák állam, és vitte a közbirtokosság felét, majd pedig 1945 után a maradékot is államosították. Azóta múzeumként működik az Árva folyócska fölé magasodó sziklán álló vár.

Borító: Wikipédia