KÖZKINCSTÁR SOROZAT

Csak dobzse, dobzse?

Csak dobzse, dobzse?

- 2018. február 23. 11:41

Nem lehetett egyszerű Mátyás után a magyar trónt elfoglalni, és meg is maradni rajta, az biztos. II. Jagelló Ulászlónak ez mégis sikerült, ami már magában nem kis teljesítmény.

Amikor tehát Mátyás meghalt, arra a bizonyos szerződésre hivatkozva bejelentkezett a trónra Frigyes fia, Miksa is, de a Corvin Jánost cserben hagyó főurak nem kértek a Habsburgokból sem, így a néhai Albert király lányának, Erzsébetnek a fiát, Ulászlót tették királlyá. Ulászló amúgy jól ismerte Mátyást, ott volt 1474-ben mint cseh király Boroszló alatt, és öt év múlva meg is egyezett a magyar uralkodóval, hogy közösen kormányozzák Csehországot. Ulászló ült Prágában, a morva és a sziléziai részeket pedig Mátyás birtokolta. És jól megvoltak egymás mellett, de nem ez, hanem a főurak által kicsikart koronázási hitlevél és házasság tette őt magyar királlyá. Az özvegyet kellett elvennie, de úgy intézték az eskető Bakócz Tamás esztergomi érsekkel, hogy hiba legyen a szertartásban. És erre hivatkozva, pápai beleegyezéssel fel is bontották tíz év múlva, 1500-ban ezt a frigyet.

Somogyi Győző így képzelte ez az uralkodót (MaNDA)
Somogyi Győző így képzelte ez az uralkodót (Együd Árpád Kulturális Központ © Minden jog fenntartva)

Aztán ha Beatrixot le is tudta rázni a nyakáról Ulászló (később a francia király rokonát vette el, tőle született az utód, II. Lajos), a főurakkal, a Mátyás alatt felemelkedett hatalmasságokkal (Bakócz, Szalkai László, Szapolyai István) már nem bírt. Az történt ugyanis, hogy ezek élvezték a királyi jövedelmeket, így a fizetetlen és fosztogató Fekete Sereget például annak a Kinizsinek kellett szétverni, aki oly sokat harcolt velük vállvetve. A trónt jogosan követelő Habsburg Miksával 1491-ben erő híján meglehetősen előnytelen szerződést köthetett csak Pozsonyban: százezer aranyért és az osztrák területek feladásáért egyezett bele az 1498-tól már császárként uralkodó Habsburg Ulászló királyságába. A szerződésben szerepelt, hogy amennyiben törvényes örökös nélkül halna meg, úgy a Habsburgoké lesz a magyar (és a cseh) trón, majd a szerződés megújításában az is szerepelt, hogy Ulászló fia Habsburg lányt kap feleségül.

A törökkel aztán több szerencséje volt Ulászlónak, mert az Ázsiában, pontosabban a perzsákkal háborúzott ekkoriban. Viszont a Dózsa György vezette parasztfelkelés újabb árnyékot vet uralkodására. Ennek kirobbanásához a Bakócz-féle, a pápaság megszerzéséért folytatott játszma vezetett. Ulászló, ha látta is a szegények, jobbágyok számára is meghirdetett keresztes hadjáratban rejlő veszélyeket, nem sokat tehetett ellene. Hogy aztán erre is csak annyit mondott, hogy „Dobzse, dobzse!”, arról nem tudunk, de az biztos, hogy az ekkor történtek és a következményeik ott voltak, hatottak 12 évvel később a mohácsi síkon is.

Borító: Németh László Gimnázium és Általános Iskola PDM