KÖZKINCSTÁR SOROZAT

Császár és király fiú örökös nélkül

Császár és király fiú örökös nélkül

- 2018. december 12. 8:19

Habsburg királyaink sorát most III. Károllyal folytatjuk, aki a család utolsó egyenesági leszármazottja volt és kis híján Spanyolországot is uralta. Aztán egyetlen fia halála után élete végéig azon küzdött, hogy Mária Terézia nevű lánya lehessen az örököse.

III. Károly, I. József öccse, 1645-ben született Bécsben és a család, a jezsuita neveltetés után, a beteges II. Károly spanyol király örökösének szánta. A spanyol Habsburg Károly viszont a halálos ágyán XIV. Lajos Fülöp nevű unokáját választotta, így ki is tört a spanyol örökösödési háború, ahol 19 évesen ott vitézkedett a későbbi III. Károly is. Aragónia és Kasztília támogatását megszerezve nem is állt rosszul az ügye, amikor jött a hír, hogy alig néhány év uralkodás után elhunyt a bátyja, és ő a birodalom örököse. Így a spanyol trón viszont odalett, mert a nagyhatalmak nem nézték volna jó szemmel ezt a nagy egyesülést. Károly 1711 áprilisában kezdte meg uralkodását, és miután elismerte spanyol királyként V. Fülöpöt, 1711 decemberében német-római császárrá is koronázták. Sőt, fájdalomdíjul Belgium mellett Nápolyt és Szardíniát is megkapta a spanyol koronától.

Ezután koncentrál jobban a magyar ügyekre is, két háborút is indítva a végképp meggyengült török birodalom ellen. Az 1718-as pozsareváci békével záródó kétéves háborúban a Temesköz és a Szerémség, no és Belgrád is elveszik a törökök számára (utóbbit 1739-ben, a második hadjárat után visszaszerzik). Igaz, a magyaroké sem lesz éppen, mások mellett, hiszen ezek a vidékek Bécs 1709 és 1723 között zajló telepítési akcióinak fontos terepei. Az Újszerzeményi Bizottság előtt pedig okmányokkal kell igazolni a visszafoglalt területek egykori magyar birtokosainak tulajdonukat, mert jöttek a birodalomból az új bárók és grófok, akiknek a friss cím mellé magyar föld is járt. A magyarok fölé ugyanakkor Helytartótanácsot is szervez Károly, aki amúgy a protestáns vallásgyakorlatot is korlátozza majd.

Koronázása (Wikipédia)

Az uralkodó még 1708-ban, Barcelonában nősült meg, de elsőszülött fia csecsemő korában meghalt. Ezután már csak három lánya született, közülük a legidősebbet, az 1716-os születésű Mária Teréziát szemelte ki utódául. A Nőági örökösödést előbb a csehek, majd Erdély fogadta el, a magyar rendek csak az 1723-as országgyűlésen cikkelyezték be Pragmatica sanctio néven. Elfogadásáért a poroszok és a franciák területeket kaptak, Anglia és Hollandia pedig megszabadult egy erős vetélytárstól, az Osztrák Kelet-indiai Társaságtól. Így aztán Károly nyugodtan vadászgatott a mosoni Féltorony melletti erdőkben, amikor hirtelen rosszul lett, és pár napra rá meg is halt. Rátermett lányának pedig erősen meg kell küzdenie majd örökségéért.

Borító: Wikipédia