Egy eredeti Kájoni a Hagyományok Házában

Egy eredeti Kájoni a Hagyományok Házában

- 2020. december 22. 7:52

Háromszázötven éves könyvritkasággal bővült a Hagyományok Háza Könyvtára: Kájoni János Cantionale Catholicum című szöveges egyházi énekgyűjteményének 1676-ban nyomtatott kiadása a Csíksomlyói ferences nyomda legelső kiadványának számít, olvasható a Hagyományok Háza közleményében.

Kájoni János több mint három évtizeden át gyűjtötte Erdély-szerte a kötetben szereplő katolikus énekeket. Az imádságoskönyv legelső kiadványa részben latin, de főként magyar nyelvű egyházi énekeket, dicséreteket, zsoltárokat és litániákat tartalmaz. A nagyon rossz állapotban lévő imádságoskönyv az 1980-as években került a moldvai Csík faluban működő Szilágyi Ferenc katolikus paphoz. A lelkész 1986-ban adta ajándékba az erdélyi táncházmozgalom egyik ismert alakjának, folklórgyűjtőjének, aki megalakulása óta szoros kapcsolatot tart fenn a Hagyományok Házával. Ő évtizedeken át óvta a kötetet, majd úgy döntött, hogy a nagyértékű könyvritkaságot a Hagyományok Házának, mint Kárpát-medencei kiemelt nemzeti kulturális intézménynek ajándékozza.

Az 1719-es kiadás címlapja (Magyar Ferences Könyvtár CC BY)

A borító nélküli, szétesett és súlyosan sérült állapotban lévő könyvecskét teljeskörűen restauráltatták. Az immár felújított könyv a járványügyi korlátozások feloldását követően az érdeklődők és a kutatók számára elérhető lesz a Hagyományok Háza Könyvtárában.

(mti)

Borító: Egy későbbi kiadás még használatban (liget.ro)