Egy ígéretes filmes derékba tört pályája

Egy ígéretes filmes derékba tört pályája

- 2018. augusztus 10. 8:41

Nyolcvan évvel ezelőtt 28 évesen lett repülőszerencsétlenség áldozata Zombori Vilmos, aki fiatal kora ellenére már komoly eredményeket ért el a hazai és nemzetközi amatőrfilmes világban. Az 1938-as nagy ünnepségekről forgatott és díjazott filmjei kivételes hozzáértésről árulkodnak.

Zombori Vilmos igazi budai polgárként élt a 11. kerületi Hegyalja úton. Műszaki végzettsége révén annak a soroksári úti szivattyútelepnek volt tisztviselője, ahol apja Zombori (Zoch) Lőrinc főgépészként dolgozott. Zomborit nem véletlenül a Nagy Háborúban a haditudósítókhoz vezényelték, majd a vesztes háború és az ország kétharmadának elcsatolása után visszatért a civil életbe. A műszaki tisztviselői munka mellett a Magyar Amatőrfilm Szövetség legaktívabb tagjaként készítette el 16 milliméteres nyersanyagra kisfilmjeit és folyóiratot is szerkesztett. Filmjeinek tematikája a művészi mondanivaló mellett egészen az idegenforgalmi témákig terjedt, ne felejtsük el, hogy a nagy gazdasági világválság után, a harmincas évek konjunktúrája az új „iparágban”, a turizmusban is megmutatkozott. Már 1926-ban létrejött az IBUSZ Részvénytársaság, amely reklámtevékenységet is folytatott.

A Szent István kupával (hangosfilm.hu)
A Szent István kupával (hangosfilm.hu)

Zombori Vilmos pedig igazi „self made man”-ként operatőrködött, vágott és a feliratok elkészítéséhez is volt affinitása. Mindezt pedig otthon, vagy a munkahelyén végezte, a soroksári úti telepen végül külön helyiséget kapott a fővárostól egy egyre gyakoribb megrendelések mellé. Az idegenforgalmi kisfilmek mellett már 1935-ben elkészül első, melankolikus „művészfilmjével” a Lelkiismerettel, amit egy év múlva a Nocturno című munka, majd 1937-ben a Tragédia követ. Ez utóbbiért még ez évben a bécsi III. Nemzetközi Amatőr Film Kongresszuson elnyeri a kategóriájának fődíját. Az 1938-as év két legfontosabb közéleti eseménysorozatán is ott van megbízottként kamerájával. A 900 esztendős Szent István jubileumi ünnepségekről Agfacolor alapanyagra színes 16 milliméteres filmet forgat. Ezt a félórás színes némafilmet aztán kollégája, Pásztor István egészíti ki a maga képsoraival, és narrációjával. Az így összeállított film jelentőségét a későbbiekben így értékelték: „A budapesti eucharisztikus kongresszusról készült egyetlen színes keskenyfilm ma már nagy történelmi beccsel bír. Ezen a filmen szerepel ugyanis Pacelli bíboros, akit XII. Pius néven a katolikus egyház fejévé választott meg. Különös öröm számunkra, hogy ez a film nem került külföldre a sok kérés ellenére sem, hanem magyar tulajdon maradt és jelenleg a kalocsai érsekség birtokában van. A gazdag, színpompás képek, a történelmi miliő Zombori Vilmos tagtársunk művészi munkáját dicséri. Sajnos, munkájának gyümölcsében már nem tudott gyönyörködni, mert a debreceni repülőszerencsétlenség tragikus áldozata lett”.

Folyóiratot is szerkesztett (MaNDA)
Folyóiratot is szerkesztett (Magyar Nemzeti Filmarchívum CC BY-NC-ND)

Zombori Vilmos nyolcvan évvel ezelőtt a hajdúszoboszlói repülőtéren, a MALERT HA – 7NC lajstromszámú Fokker F-VIII. fedélzetén is filmezett éppen, mikor az utasaival és személyzetével megsemmisült. Tizenkét halottat gyászoltak ekkor, köztük az ifjú filmes tehetséget is, aki megkapta a főváros legnagyobb filmes elismerését, a Szent István  kupát is.

Borító: Wikipédia