TENGERRE MAGYAR! SOROZAT

Elkészült a Trabant torpedónaszád is

Elkészült a Trabant torpedónaszád is

- 2019. június 13. 11:17

A Tegetthoff alatt elindult flottafejlesztés Spöck admirális alatt valóban visszaesett, de mégis csak épült aztán tíz torpedónaszád, ami csatlakozik majd az utóda által építtetett huszonkilenchez, így a Monarchia már jelentős tűzerőt tud felmutatni ezen a téren is.

Spöck admirálist 1883-ban az ambiciózus Max von Strenck báró követte a főparancsnoki székben, vagy éppen a hídon. Volt érdeme, Lissánál ő parancsnokolta az oly vitézül „sarkantyúzó” Erherzog Ferdinand Max-ot. Fejlesztési koncepciója pedig pont a két új találmányra, a torpedóra és az úszó tengeri aknára épült. Mert tudta, ezekkel el lehet pusztítani a rengeteg pénzbe kerülő nagy csatahajókat is. (S valóban, mint tudjuk, a Nagy Háborút jórészt a hadikikötőben átvészelő osztrák-magyar flotta büszkeségét, a Szent István csatahajót is egy speciális olasz rohamcsónak torpedózta meg és küldte a tenger fenekére.) Max von Strenck 1884-ben napvilágot látott terveiben ugyan a flotta gerincét tizenöt nagy csatahajó adja, de a hangsúly mégis a kis, fürge torpedónaszádokon és az „ellenszerükön”, a torpedórombolókon van. Emellett ez utóbbiak védelmére a csatahajóknál kisebb, fürgébb cirkálókat is a hadrendbe akart állítani. A fejlesztési tervben politikai nyomásra kikötötték, hogy a csatahajókat csak partvédelemre lehet bevetni, de a cirkálók már kimerészkedhettek, és ki is mentek a világtengerekre.

Az 1885 és 1890 közötti öt esztendőben 19,7 millió aranykoronából mindenek előtt építettek két kisebb csatahajót Rudolf trónörökösről és Stephanie főhercegnőről elnevezve. Ezeket a hajókat szerelték fel először tornyokba épített 30,5 centiméteres hajóágyúkkal. Amely űrméret majd a Nagy Háború általánosan használt haditengerészeti fegyverzete lesz. Cirkálók dolgában is van előrelépés: 1885-ben Newcastle hajóépítő üzemeiben elkészült a Panther és a Leopard, majd mintájukra (nyilván a terveket felhasználva) 1886/87-ben Triesztben a Tiger, ami később Lacroma néven hajózott az Adrián. Von Strenck tervének első torpedónaszádjait (Meteor, Blitz, Komet) a német Elbing hajógyáraiban építették meg. Hozzájuk csatlakozott az angol Yarrow cég által előállított nagyobb méretű Planet, és az ennek mintájára 1889/90-ben, Triesztben összerakott Trabant is.

Egy német 23000 tonna vízkiszorítású csatacirkáló, a Goeben képeslapon (Herman Ottó Múzeum CC BY-NC-ND)

És természetesen ekkora flottához már kiszolgáló, avagy segédhajókra is szükség volt. Így aztán sorra épültek meg a vontatók, a víztározó hajók, egy szivattyúhajó és megkezdték egy aknaszállító építését is. A politikusok, leginkább a magyar országgyűlés pedig ott faragott az aranykorona milliókból, ahol csak tudott. Talán arra gondoltak a jó magyari urak, hogy a hajózgatás az valami német vircsaft, meg különben is, ami Bécsnek jó, az nekünk biztos nem annyira.

Borító: Hadihajók ábrázolása 1916-ból (Balatoni Múzeum CC BY-NC-ND)