KÖZKINCSTÁR SOROZAT

Erdődy Tamás vagy Toma Bakac Erdedi?

Erdődy Tamás vagy Toma Bakac Erdedi?

- 2022. október 25. 8:49

Ha már aztán Zrínyi György kapcsán emlegettük Erdődy Tamás nevét is, nézzük hát meg, mit is köszönhet neki a magyar haza. Vagy éppen a horvát, mert a zágrábi katedrálisban eltemetett grófot ők is a hősüknek tartják. Mégpedig Toma Bakac Erdedi néven.

Hogy a főnemesi Erdődy família most akkor horvát volt, vagy éppen magyar, az a kérdés akkoriban nem igazán játszott szerepet. Az biztos, hogy a török időkben a Zrínyiekkel és a Batthányiakkal együtt általában a Habsburgok, Bécs odaadó hívei voltak, hiszen horvátországi birtokaikat csak a Habsburgok segítségével tudták volna megvédeni. És ha már a Zrínyiekhez és a Batthyányiakhoz hasonlóan birtokaikat védték, hát ezzel védték Stájerországot, no és még Itáliát, pontosabban Velencét is. Amire, a városra, no és a Földközi-tenger melletti kikötőire a töröknek már a 15. század második felétől fájt a foga.

Erdődy-palota a Várban, a családi címerrel (Forum Hungaricum Nonprofit Kft. CC BY-SA)

Erdődy Tamás 1558-ban született Erdődy Péter horvát bán fiaként, és még ifjan feleségül vette az akkori, I. Ferdinánd által kinevezett horvát bán, Ugnád Péter lányát, Máriát. Aki három deli fiút szült neki, no és a báni címhez is hozzásegítette. Mert Balassi Bálint szerelmi riválisaként is ismert férfiú után a Prágából uralkodó Rudolf császár és király Erdődy Tamást nevezte ki erre a fontos tisztségre 1583-ban. Az ifjú, 25 esztendős bán pedig nem is tétlenkedett, hanem egyből a török ellen indult, és 1584-ben Sulinnál, majd két év múlva, Juvanecnél alaposan el is látta a boszniai pasa baját. No de a törököt, pontosabban Haszán boszniai pasát sem kellett félteni, mert 1592. július 19-én Bresztnél keményen visszavágott. Igaz 7-8 ezer emberével nem volt nehéz legyőzni Erdődy kétezer katonáját és ezer felfegyverzett jobbágyát. De még nem dőlt el semmi, mert amikor Haszán Sziszek várának ostromához fogott, 1593-ban a keresztény hadak tángálják el, de alaposan. Nagy győzelem volt ez, sokan isteni csodának tartották. A pápa, VIII. Kelemen is méltatta Erdődyt, II. Fülöp spanyol király pedig lovaggá is ütötte a győzelemért.

Egy utód, Erdődy Imre 1650-ben (Váci Egyházmegyei Gyűjtemény CC BY-NC-ND)

Aztán a Sziszek alatti nagy győzelem után elindult a magyarokra sok szenvedést hozó 15 éves háború, amelyből hősünk is alaposan kivette a részét. Bocskai felkelésének idején Bécs hűségén maradt, amiért 1607-ben grófi cím lett a család jutalma. A gróf urat pedig újra bánná tették egy év múlva, a címet és terhet 1615-ig hordta. Hogy aztán II. Mátyás kincstartója legyen nyugdíjas éveire. Karpina városában halt meg, 55 kilométerre Zágrábtól, ahol a város székesegyházában porladó teste most a feltámadás harsonáit várja.

Borító: Erdődy Tamás szobra az Országház keleti homlokzatán (kozterkep.hu)

Közkincstár sorozat

A jól iskolázott kardforgató
2023. február 11. 9:59

A szavatartó Zoltay
2023. január 24. 9:59

Dobó után a kapitány
2023. január 11. 10:19

Gradeci Horváth Stancsics Marko
2022. december 19. 8:28

Kerecsényi kapitány kínjai
2022. november 30. 9:19

Csányi Bernát uram hőstette
2022. november 21. 10:02

Egy másik Zrínyi
2022. október 11. 6:05