Európai Bizottság jelentése a kulturális örökségről: digitalizáció, online hozzáférhetőség és digitális megőrzés

Európai Bizottság jelentése a kulturális örökségről: digitalizáció, online hozzáférhetőség és digitális megőrzés

- 2019. június 19. 1:32

Elkészült az Európai Bizottság jelentése, ami a 2015–2017 közötti időszak azon előrelépéseit tekinti át és értékeli, amik a Bizottság kulturális tartalmak digitalizálásáról, online hozzáférhetővé tételéről és digitális megőrzéséről szóló Ajánlásának (2011/711/EU) megvalósítása kapcsán jöttek létre.

A jelentés kiemelt célkitűzése, hogy megfigyelje és nyomon kövesse a tagállami digitalizálási folyamatok megvalósítását azon az öt területen, amelyet a Bizottsági Ajánlás (2011/711/EU) kijelölt. A jelentés másodlagos célkitűzése, hogy széleskörű áttekintést adjon a tagállamok kulturális örökségi digitalizálási stratégiáiról, irányelveiről; megvilágítsa a legjobban bevált gyakorlatokat és lehetőségeket a méretgazdaságosság elérésére, valamint kezdeményezésekkel szolgálja a lehetséges együttműködéseket Európai Uniós szinten.

A jelentés többek között beszámol a hazai Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégiáról (KDS), amiben a Forum Hungaricum aggregátori szerepköre is rögzítve van. Továbbá, a jelentés közkincsnek (PDM – Public Domain Mark) minősülő anyagok digitalizációjával és online hozzáférhetőségével foglalkozó második fejezetében említést tesz a Forum Hungaricum munkatársai által szerkesztett , a MaNDA DB aggregációs adatbázis felületén heti rendszerességgel megjelenő tematikus virtuális kiállításokról is.

A jelentésben jól látszik, hogy még mindig a könyvtári és archív anyagok maradtak meg a kulturális források digitalizálásának prioritási csoportjában, amiket a múzeumok gyűjteményei és a hang- és audiovizuális örökség követ, ugyanakkor a tagállamok elkezdték az épített kulturális örökség nagyobb arányú digitalizálását is, amely a jövőben egyre növekvő hangsúlyt fog kapni. A tagállamok több mint harmada jelentette be, hogy hozzáláttak a műemlékek, történelmi épületek és régészeti területek digitalizálásához.

A KDS keretén belül, pilot jelleggel, a Forum Hungaricum is elkezdte épített kulturális örökségünk egyes épületeinek és azok belső tereinek digitalizálását. Az első 3D modellek között készült el a Gyöngyösi Ferences Könyvtáré is, ami Magyarország egyetlen, a középkor óta megszakítások nélkül ugyanabban a városban működő könyvtára. Alapításának pontos ideje ismeretlen, de feltételezhetően azonos a kolostoréval, amelynek építését Károly Róbert uralkodása alatt, Szécsényi Tamásnak (†1354) vagy valamelyik leszármazottjának köszönhetik a ferencesek. A könyvtár kutatók számára engedéllyel látogatható, a turisták csak belépővel tekinthetik meg, de aki szeretne alaposan körbenézni, most már egy kattintással is megteheti.

Az eredeti angol nyelvű dokumentum letölthető az Európai Bizottság hivatalos oldaláról: The report on Cultural Heritage: Digitisation, Online Accessibility and Digital Preservation

Borítóképhez felhasznált MaNDA DB tételek:
1. Buborékfújás (Fortepan CC BY-SA)
2. Somogytúri lányok vasárnapi beszélgetésben (Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum CC BY)
3. Ablakból kinéző lány (Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum CC BY)
4. Erzsébet híd (Kuny Domokos Múzeum CC BY)
5. DUX 49 episzkóp (Diafilmtörténeti Gyűjtemény CC BY)
6. Kirándul a család (Fortepan CC BY-SA)

A cikkhez kapcsolódik