ÉVFORDULÓ SOROZAT

Falanszter, feminizmus, Fourier

Falanszter, feminizmus, Fourier

- 2022. április 7. 6:44

250 esztendeje, ezen a napon jött a világra Charles Fourier, az emberiséget reformálni igyekvő gondolkodó, aki megalkotta a falanszter és a feminizmus szavakat, és tartalommal is megtöltötte ezeket. Aztán tanítása nyomán létre is hoztak falansztereket, még Madách is bemutatott egyet zseniális Tragédiájában.

Madách falansztere viszont gyökeresen ellentétben áll azzal, amit Fourier elképzelt, de hát ugye létezik az írói szabadság. Amúgy Az ember tragédiájának szerzője talán közelebb állt az igazsághoz érzelemnélküli, széklábfaragós elképzeléseivel. Aztán azt is meg lehet érteni, hogy az 1772-ben, Besancon városában megszülető gazdag kereskedőgyerek miért is fordult a társadalomjobbítás műfaja felé. Mert apja kereskedőnek szánta, csak hát jött 1789, jöttek a jakobinusok, működni kezdett a guillotine, és megváltozott minden. Az addig Európában utazgató Fourier vagyonát is elkobozták, a vészes években mint vándorkereskedő tengette az életét. Aztán a káoszból felemelkedett a korzikai káplár, Napóleon és konszolidálta Franciaországot. Fourier élete is megváltozott, biztos egzisztenciát teremthetett ahhoz, hogy társadalomjobbító tanait papírra vethesse. Ne felejtsük el, olyan idők voltak ezek, amikor Istent igyekeztek száműzni az emberi világból, és mindenre „racionális” magyarázatot kerestek.

Főművének 1840-es kiadása (Miskolci Egyetem PDM [részlet])
Így indult Fourier is, aki Newton mechanikai törvényeit próbálta kezdetben alkalmazni a társadalmi mozgásokra. Szerinte az ember célja nem lehet más életében, mint az univerzális harmónia elérése. Természetesen ő is visszatért a múltba kutakodni, és öt szakaszra osztotta az emberiség addigi történetét. Ami az „őskommunista ösztönkorszakkal” indult, majd a vadság korával folytatódott. Ezután jött a patriarchátus ideje, amiben megjelent már a kereskedelem. De ezután a barbárság kora jött, hogy aztán a saját korában eljöjjön a civilizáció időszaka. Amely szerinte amúgy az ember teljes degenerációját hozza el, viszont innen, alulról építkezve létre lehet hozni egy magasabb rendű állapotot, egy ideális társadalmat. Amiben ugyan lennének osztályok, vagyoni különbségek és adózás is, ugyanakkor a jólét alapja a munka. Mindenkinek dolgoznia kell, a nehezebb munkákért pedig több juttatás járna.

A fourieri falanszter távlati rajza (Wikipédia)

Egy nagy épületkomplexumot, falansztert is tervezett ehhez, ahol ideális esetben 1620 ember lakna. A gazdagok természetesen a negyedik emeleten, a legszegényebbek meg a földszinten. Fourier falansztere a nőknek is teljes egyenjogúságot biztosított. 1837-ben, halálának évében megalkotta a „feminizmus” szót is, ami azóta meglehetősen nagy karriert futott be. Amúgy nem írt sokat, elképzeléseinek összegzését 1829-ben Az új ipari és közösségi világ címmel tette közzé. Madách jó harminc évvel később írta meg Tragédiáját, így már hallhatott arról is, hogy a Fourier elképzelései nyomán felépülő, jellemzően amerikai falanszterek (Dallas: La Reunion, Ohio: Utopia, Red Bank: North American Phalanx) már mind megbuktak. Fourier tanai végül két, később nem kevés galibát okozó gondolkodó, Marx és Marcuse munkásságában éltek tovább.

Borító: Fourier portréja (cultura.hu)